Vikingskipet, Hamar
27.–31. mars, 2013

Fast Intro

Lag en demo eller intro på åtte timer, basert på tre tema vi gir deg.

En konkurranse med lang tradisjon på TG, hvor humor ofte er nøkkelen til å vinne. Slå deg sammen med noen venner og tolk temaene med grafikk, musikk og kode på bare åtte timer.

Årets temaer for fast intro er:

  • Geiter
  • Geisha
  • Kyborger

Regler

  1. Innlevering

    Tema vil bli annonsert på partyet, og deadline for innlevering vil være 8 timer etter annonseringen av oppgaven.

    Bidrag til konkurransen skal leveres gjennom det web-baserte compo-systemet.

    Bidraget skal leveres i et ZIP eller RAR-arkiv som inneholder selve demoen/introen, alle datafiler og alle nødvendige bibliotek (DLL-filer) som trengs for å kunne kjøre demoen.

  2. Kåring av en vinner

    Vinneren vil bli kåret med avstemning.

  3. Tillate plattformer

    • Windows (Windows7 eller Windows XP)
    • Linux (Ubuntu)
    • Mac (OS X)
    • Amiga (kjøres i emulator)
    • Atari (kjøres i emulator)
    • Gameboy Advance (kjøres i emulator)
    • C64 (kjøres i emulator)
    • Flash
    • Silverlight
    • .Net
    • Java
    • HTML5/JavaScript, med eller uten WebGL
  4. Størrelsesbegrensning

    Denne konkurransen har ingen størrelsesbegrensning.

  5. Maksimal lengde

    4 minutter

    Forsøk å holde bidraget underholdende hele veien gjennom, dette er først og fremst en konkurranse om å være underholdende.

  6. Obligatoriske tema

    Det vil bli annonsert tre tema ved start av konkurransen. Alle temaene må være referert i bidraget.