Security rules in English | 2002-03-25
-=- THE GATHERING 2002 -=-
-=- RULES -=-
-=- ENGLISH -=-


Welcome to KANDU and The Gathering in Hamar Olympic Arena, Vikingskipet. This is an important announcement with the rules of attendance for this year's event. Please read carefully and help us give you a safe and enjoyable party experience.

Alcoholic beverages are strictly prohibited by both norwegian laws and our own rules of admittance, like it has been at every other TG. Any alcohol will be confiscated by Security and will *NOT* be handed out after the party. Attendants repeatedly offending this basic rule will be asked to leave the party.

Attendants will not be allowed inside the hall while under the influence of alcohol. You are welcome to go out and enjoy yourself to a few beers on the town if you are over the legal drinking age, but think about where you are going to sleep when you get back, it will not be in our hall or anywhere near it. NO INTOXICATED PERSONS WILL BE ALLOWED INSIDE THE HALL.

Any attempt to enter the hall besides trough our checkpoints is strictly prohibited, and is in fact considered trespassing by law. Security patrol the outside areas of the hall, and this area is also under security camera surveillance.

We are obligated by Norwegian pharmacy laws to react on commercial sale of caffeine drinks otherwise not legal to sell in Norway. If we discover that you sell or advertise these products, the goods will be confiscated and you will *not* get them back after the party. This also applies to caffeine tablets or other drugs not considered approved for sale by the Norwegian government. Offenders to this rule will recieve a warning. This rule applies to drinks like RED BULL and foreign BATTERY drinks, where caffeine is higher than the legal limit. Please note that commercial sale of legal fluids should be approved by the organizers before the party.

Sales of any items not considered a personal sale, but commercial due to size or intent of it, requires PRIOR written consent from the arrangers. Failure to do so will be reported, and could be penalized.

The sale, use or carrying of any drug on the Norwegian narcotics list (witch also applies to "soft drugs") is STRICTLY PROHIBITED and offenders will be turned over to the authorities. Offenders will be thrown out of the party (no refunds) and blacklisted from any future KANDU parties. Drugs will not be tolerated on TG.

The visitor is obligated to stay informed about these rules before and during the party, and this text version does not need to be accurate. To get the most accurate version, look at the Gathering website, https://archive.gathering.org

If you have any questions about security matters, or have some information you'd think we would like to know about, please contact the information desk or talk to a security guard. For emergency assistance, grab ahold of *any* crewmember and get him to call for security assistance via radio, go to the security operations room (near the Coca-Cola ice skate) or call usBosse Klykken
Chief of Security
The Gathering 2002

Security rules in Norwegian | 2002-03-25
-=- THE GATHERING 2002 -=-
-=- SIKKERHETSREGLER -=-
-=- NORSK -=-

Velkommen til KANDU og The Gathering i Hamar Olympiske Arena,
Vikingskipet. Dette er en viktig melding med reglene for årets
arrangement. Les nøye og hjelp oss med å gi deg en sikker partyopplevelse.

Alkoholholdige drikkevarer er strengt forbudt, både etter norsk lov og
etter våre egne regler for adgang til hallen, slik som det har vært på
alle tidligere TG. Enhver form for alkohol vil umiddeblart bli konfiskert
av Security og vil ikke bli tilbakelevert. Gjentatte overtredelser
medfører utkastelse fra The Gathering, uten refusjon av billettprisen,
merkostnad for transport eller andre utgifter.

Berusede deltakere vil ikke bli sluppet inn i hallen. Vi kan ikke nekte
noen å gå ut på byen og ta seg en pils dersom de er gamle nok, men vi vil
ikke slippe inn deltkere som er synlig beruset. Agressive deltakere som
lager bråk i adgangskontrollen kan bli utvist fra arrangementet.

Ethvert forsøk på å snike seg inn i hallen eller gjennom ytre skallsikring
uten å passere adgangskontrollen er å betrakte som urettmessig adgang på
annen manns eiendom og vil bli anmeldt. Security partruljerer utsiden av
hallen, og dette området er også TV-overvåket.

Vi er pålagt av norsk legemiddellov å forby kommersielt salg av
koffeininnholdige drikkevarer som ikke tillates solgt over disk i Norge.
Oppdager vi salg av dette, blir vi nødt til å beslaglegge varene, som du
ikke vil få igjen. Dette gjelder også koffeintabletter eller andre varer
som ikke kan anses å være godkjent av myndighetene. Brudd på denne regelen
medfører advarsel. Regelen gjelder også drikkevarer som RED BULL og
utenlandsk BATTERY hvor koffeininnholdet er høyere enn den norske, lovlige
grensen. Medbragte varer (innenfor rimelige grenser) for personlig konsum
er dog deltakerens egen sak.

Kommersiellt salg av CD-plater, leskedrikker osv. skal godkjennes på
forhånd, skriftlig, av arrangørene.

Salg, bruk eller oppbevaring av ethvert narkotisk stoff er STRENGT
FORBUDT, og vil bli straffeforfulgt av myndighetene. Brudd på denne
regelen medfører umiddelbar utkastelse fra TG og svartelisting fra
fremtidige parties som KANDU står som arrangør av. Vi kan ikke tolerere
narkotika på The Gathering.


Bosse Klykken
Sikkerhetssjef
The Gathering 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...designed by d'arcy

:main menu   
Contact Info
News
Transportation
Information
Crew
Sponsors
Compo
Links
Entertainment

:sub menu 
FAQ
Info for parents
Packing List
Ticket FAQ
Blackmarket FAQ
Electricty Rules
Rules for #TG
Security Rules
gathering.org
partyarea
demo section
game section
forums
zepo
tgtv
tg-guide
The
Gathering
2002
is over!


CYA @ TG03!