Jump to content

The Gathering 2007

  • EA Games
  • Idefagskolen
  • Freebit by Metafax
  • BaneTele
  • NordicRadio
  • TeliaSonera

Organised by KANDU

Evakueringsplan for deltagere

Skulle det oppstå en situasjon som krever at man må forlate hallen, så vil det gå ut beskjed på PA-anlegget. Man skal da ta på varmt tøy (jakke/genser) og gå til nærmeste nødutgang.

Man tar ikke med noe utstyr. Hvis noe prøver å ta med dette, vil de bli stoppet med det, og utstyret tatt fra en. Dette er for å unngå at noen evt. tar med seg noe som ikke rettmessig tilhører dem, og for at man lettere skal få folk ut fra hallen.

Nødutgangene på kartet er merket med fargede piler, fargene på kartet tilsier hvilken retning man bør gå for å komme til nærmeste nødutgang fra stedet man er i det øyeblikket.

Er man i tvil kan man spørre et crewmedlem, disse vil være gjenkjennelig i mørkeblå gensere merket med "CREW" eller jakker merket med "SECURITY".

Når man har kommet ut av selve skipet går man til nærmeste samlingsplass, det være seg:

  • ved sørenden av skipet, det er på den store parkeringsplassen, eller
  • ved hovedinngangen, hvor man trekker opp mot sørsiden, bort fra hoveinngangen.

Her holder man seg samlet til videre beskjed blir gitt, eventuelt et klarsignal blir gitt fra Security, til at man kan gå inn igjen i hallen.

Security


Evacuation plan for participants

In the case of an emergency situation that would require evacuation off the hall, a message will be given on the halls loud speakers.

Each person should then put on some warm clothes (sweater and/or jacket) and walk to the nearest emergency exit.

People should not bring any equipment with them. Should some people attempt this, they will be stopped, and the equipment will be taken away from them. This is to avoid that someone should be tempted to remove something that does not belong to them, and to make sure the evacuation is done quickly and smoothly.

The emergency exits are marked on the map with colored arrows, showing the easiest emergency route according from the row you are sitting.

If in doubt, consult a crew member, they should be wearing dark blue sweaters marked with "CREW" written on the back, or jackets marked with "SECURITY", and they will show you the way.

When one has emerged from the ship, one should move towards either:

  • the south side of the ship, that's at the big parking lot for participants
  • the main entrance, where one then should move to the south side, away from the entrance.

People should remain here until further notice is given, or a message from Securitythat one can enter the hall again.

Security

Copyright (c) 1996-2007 KANDU and contributors

Design by: PAL/Offence/A (Flott altsaa)

The Gathering is a registered trademark by KANDU

Jump to content
Content managed by the Etomite Content Management System.