Jump to content

The Gathering 2007

  • Ementor
  • NTNU
  • BaneTele
  • Microsoft
  • NTE Bredband
  • Idefagskolen

Organised by KANDU

NSB har følgende meldinger:

Reisende Oslo - Hamar, Onsdag 4. april 2007
NSB anbefaler alle å ta i bruk tog 309. Dette er et tog med vanlige vogner og god plass til bagasje. Avreise Oslo S: 08:37, Ankomst Hamar: 09:59

Andre mulige avganger: tog 305 (06:37) og 307(07:37)

NSB fraråder reisende til TG07 å bruke tog 41 (avreise 08:07). Dette toget har liten plass og er antatt fullt.

Reisende Hamar - Oslo, Søndag 8 april 2007
NSB har satt inn et ekstra togsett på tog 316 grunnet mange reisende fra TG07. NSB anbefaler flest mulig å bruke dette toget. Avreise Hamar: 12:08, Ankomst Oslo S: 13:34.

NSB fraråder reisende fra TG07 å bruke tog 42 (avreise: 13:50) da dette toget har liten plass og er antatt fullt.

www.nsb.no

Copyright (c) 1996-2007 KANDU and contributors

Design by: PAL/Offence/A (Flott altsaa)

The Gathering is a registered trademark by KANDU

Jump to content
Content managed by the Etomite Content Management System.