Jump to content

The Gathering 2007

  • Microsoft
  • Sun
  • Sennheiser
  • BaneTele
  • ZyXEL
  • Asus

Organised by KANDU

Dette er manuset til the Pirate Bays foredrag på TG07. Det er kun tilgjengelig på svensk.

This is the manuscript used by Marcin de Kaminski when he spoke at the seminar about the Pirate Bay and copyrights. It's in swedish only.

Jag heter Marcin de Kaminski, och är en av grundarna av The Pirate Bay. Innan jag börjar kan jag berätta lite om mig själv, så att ni inte känner att det är en total främling som står framför er. Jag är 26 år, bor i en medelstor stad i mellansverige, har fru och två barn och arbetar inte med något som har med datorer att göra.

Så, nu när vi blivit lite bekanta med varandra kanske jag kan sätta igång. Skulle det vara något som verkar konstigt så får ni ropa till. Jag kan ingen norska, och tycker inte om engelska, så jag kör hela presentationen på svenska.

Det är kul att se att så många kommit hit för att få ta del av ett stycke nutidshistoria. För det är precis det det här handlar om. Nutidshistoria. Jag är här för att presentera det arbete vi utfört för att komma från terrorism till normalitet, lycka och välmående. The Pirate Bay är ett monument över en av vår tids stora folkrörelser, över en vilja att tillgodogöra sig något mer, något extra.

Anledningen till att jag står här och inte pratar om en teoretisk syn på upphovsrätt är för att jag tycker att det är så himla tråkigt. Jag försöker att bara göra trevliga saker, och hoppas därför att min presentation kan vara inspirerande även för en norsk publik, så att ni får lust att engagera er och arbeta mer aktivt för en positiv internet-tionaliserad framtid.

KLICK

Det hela började en solig sommardag för snart fyra år sedan. Ja, egentligen började det förstås långt innan det, men det är den soliga sommardagen som nog får ses som Piratrörelsens födelse. Vi var ett tiotal personer som startade den upphovsrättskritiska intresseorganisationen Piratbyrån.

Starten kom som en chock för de allra flesta. Timingen var perfekt. Våra svenska politiker hade då beslutat att 95% av sveriges befolkning skulle ha tillgång till bredband, så internetutbyggnaden hade precis kommit igång på allvar i Sverige. Antipiraterna blev tagna på sängen, medierna blev glatt överraskade och allmänheten jublade.

KLICK

Till en början försökte våra motståndare utmanövrera oss. De kallade oss finniga tonåringar, de kallade oss bråkstakar, ja en del kallade oss till och med för terrorister. De förstod dock snart att de hade fel, mycket fel.

Piratbyrån består av klart kompetent folk, med väldigt olika bakgrund. Bland oss finns allt från journalister och kulturvetare via musiker och konstnärer till dataspecialister och hackers.

KLICK

Med tiden växte Piratbyrån sig allt större, framförallt med hjälp av användarforumet. Som mest har vi haft omkring 60000 medlemmar. Alla har inte hållt med oss, men alla har tyckt att våra hjärtefrågor - upphovsrätt, internet och kopiering - är viktiga att diskutera. Samtidigt ska man komma ihåg att Piratbyrån som grupp aldrig varit större än ett dussin personer.

KLICK

Huvudarbetet med Piratbyrån har alltid kretat kring kopiering och internet.

Bland annat kan man kort nämna exempel på våra projekt; vi har byggt konsumentsiter, informationssiter riktade till barn och föräldrar, gjort tydlig informationskampanjer inför val till eu och parlament över vilka partier man bör rösta på,

KLICK

Det har inte bara drivits projekt på internet, utan också in real life, eller away from keyboard som vi hellre säger. Till exempel har vi under flera år arrangerat demonstrationer. Det har varit ett populärt event, där vi bjudit på kända talare, musik och copyswaps - där deltagarna alltså uppmanats att bränna ut sina bästa saker och ta med skivorna till demonstrationen där alla som vill på en given signal har bytt skivor med varandra. Fildelning i praktiken kan man kalla det. Parollerna för våra demonstrationer har varit högtflygande, men inte orealistiska. Till exempel har vi hävdat att "välfärden börjar vid 100Mbit" och krävt "rör inte vårt internets". Båda dessa paroller är i allra högsta grad aktuella, då 100Mbit börjar bli standardhastigheten i svenska hem, och integritetsdiskussionen på allvar har kommit igång.

Vårt mest spektakulära afk-arrangemang var helt klart The Pirate Polar Prize, en gala där vi gav pris åt sådant som vi tyckte om. Det blev också starten på en populär serie "piratbiror", där vi via vår site annonserade om krogar som vi kollektivt tänkte gå till för att dricka öl i glada piraters lag.

Piratbyråns mest kända projekt, och också det jag är här för att berätta om idag är givetvis The Pirate Bay. Trackern som började som en kaktus-tracker, på ett taskigt adslmodem från mexiko och nu är världens största fildelningssite. Jag återkommer till det, men jag skulle vilja ta tillfället i akt att berätta lite om den svenska Piratrörelsens utveckling och internationella relationer.

KLICK

Ett starkt skandinaviskt samarbete har alltid varit vårt mål när vi tänkt i internationella banor. Vi har kommit en bra bit på väg i och med det politiska samarbetet The Pro Piracy Lobby, men det är ännu mycket arbete kvar för att lyckas hålla samarbetet och verksamheten igång.

I Danmark startades relativt fort en Piratgrupp enligt samma koncept som vi. De blev en nagel i ögat på den danska antipiraftlobbyn - som förövrigt är klart mer aggressiv än den svenska - och imponerade stort genom att kunna presentera ambitiösa forskarrapporter om musikindustrins kapitulation inför internet. De har också drivit framgångsrika kampanjer riktade till en bredare allmänhet. Till exempel drev de en mycket populär kampanj med namnet Vidensdelning, som lärde och uppmuntrade studenter att digitalisera sin kurslitteratur och visade hur man kan göra den tillgänglig via The Pirate Bay. Det ledde till en viktig diskussion, som man skulle önska fördes även i Sverige, om studentlitteraturens överdimensionerade priser. De har också drivit något de kallat iCopy, där de via framgångsrika kampanjer afk undervisat allmänheten i grundläggande fildelning.

Finland är ett delat land. Vi har haft bäst kontakter med den svenskspråkiga regionen, och där har flera frön till piratgrupper såtts. Det är dock i den dominerande, finskspråkiga delen som resultat uppnåtts, med en grupp som heter Piiraattiliitto. De är relativt nystartade, och jag kan därför inte säga så mycket om deras arbete. Klart är dock att man i Finland haft mycket problem med åtal mot administratörer på bittorrenttrackers och dchubbar, vilket vi ser som problematiskt. Mycket finns att göra där. De har dock en tydligt politisk profil, och arbetar mycket för att påverka politiker och makthavare.

I Norge har arbetet varit lite staplande. Den norska Piratgruppen finns och har ett aktivt arbete, men har haft lite svårt att profilera sig i den allmänna debatten. Läget i Norge verkar vara annorlunda än i Sverige, med fler aktörer som trycker på för en inskränkt informationsfrihet med censur och internetblockering som följd. Här finns dock också EFN och EFNU som arbetar med frågor som rör just informationsfrihet. Min förhoppning är att några av er som är här ska börja arbeta aktivt med de här frågorna.

KLICK

För ett drygt år sedan startades Piratpartiet i Sverige. Över en natt fanns det en klar och tydlig politisk aktör som arbetade med frågorna fri fildelning, avskaffande av patent och ett starkare skydd vad gäller den personliga integriteten. Så fort Piratpartiet dök upp kom frågorna om vår inblandning i partiprojektet. Vi har alltid varit väldigt tydliga att vi inte har några politiska ambitioner av det här slaget, och att vi inte varit inblandade i partiets aktiviteter. Samtidigt kan man klart se att Piratpartiet fyllt ett tomrum på den svenska politiska arenan. Många väljare, framförallt många unga, ser inte de etablerade partierna som några realitistiska alternativ för deras röster - och frågorna de behandlar kan många relatera till.

Piratpartiets mål var att ta sig in i det svenska parlamentet i valet förra hösten. Det gick inte så bra. De fick inte de 4% av rösterna de hade behövt, utan snarare 0,7%. Ett katastrofval för dem som hade hoppats att satsningen skulle gått vägen. Det är troligt att Piratparitet föll på sin enfråge-profil, de har konsekvent vägrat uttala sig i några andra politska frågor och medvetet vägrat kategorisera sig mer politiskt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de i flera undersökningar var tredje största parti bland ungdomar, och att deras medlemssiffror fortsatt öka efter valet. Det finns med stor sannorlikhet en politisk framtid för ett piratparti.

Den största vinsten av Piratpartiets grundande är trots allt den levande diskussionen om personlig integritet som verkligen vaknat till liv i Sverige. I dagens samhälle, där bekämpning av terror är viktigare än mycket annat dyker det gång på gång upp förslag från intressegrupper och lagstiftare som visserligen syftar till att göra vardagen säkrare, men i själva verket innebär att allt som tidigare kallats privatliv plötsligt ska bli offentligt. Det mest spektakulära förslaget av den här typen var ett förslag som nu återigen ligger för utredning, som vill ge den svenska underrättelsetjänsten möjlighet att avlyssna all information som går över Sveriges gränser. Eftersom internettrafik inte hindras av politiska gränser innebär det i förlängningen att all kommunikation riskerar att avlyssnar, oavsett om det är terrorister som smider planer, våra föräldrar som skickar matrecept till varandra, vi och våra vänner som fildelar senaste avsnittet av Prison Break eller kanske Piratgrupperna som konspirerar via email eller msn.

Så. Nu har ni fått höra en massa ni kanske inte velat höra. Jag ska därför raskt gå vidare till mitt lilla skötebarn - The Pirate Bay.

KLICK

The Pirate Bay grundades av Piratbyrån år 2004. Vi hade kommit fram till att vi ville starta en bittorrenttracker. Våra två främsta argument för bittorrent var svårigheten för antipiraterna att se vad en enskild fildelare laddade upp - till skillnad från DC, där man lätt kan få fram långa listor på filer, precis sådant som fått folk i Sverige att bli fällda för fildelningsbrott - men kanske framförallt den sympatiska demokratiska aspekten. Populärt material fick rimligtvis fler seeders, och blev därför lätt tillgängligt, medan mer provokativt material sällan blev särskilt populärt, och blev därför svårt att få tag på.

KLICK

VI ville också underlätta fildelning för gemene man, för att få ut kultur och information till den breda massan.

Då hade vi ingen aning om det rättsliga läget när det gäller bittorrenttrackers, vi hade bara hört om den nya revolutionerande tekniken och kommit fram till att det här var framtidens sätt att dela filer. Vi tog därför det säkra för det osäkra och lanserade The Pirate Bay från det mest laglösa land vi kunde komma på - Mexiko. Vi hade då ingen aning om hur stor och prestandakrävande trackern skulle bli, så när verksamheten kom igång användes en 333Mhz Pentium2 som server, på en delad 0,125 Mbit Adsl-uppkoppling. Från Mexiko.

Vi märkte snabbt att det inte fungerade så bra som vi ville, så vi flyttade verksamheten till Stockholm. Till en av administratörernas föräldrahem, faktiskt, där servern nu bodde under hans gamla säng och använde en 2Mbit kabeluppkoppling.

KLICK

Siten växte snabbt. Efter en kort tid fick vi kontakt med en av direktörerna på en stor svensk internetleverantör som erbjöd fri bandbredd. Det var mycket välkommet, särskilt eftersom arbetet alltid varit ideellt och alla pengar då kom ur administratörernas egna fickor. Servrarna var fortfarande i ganska dåligt skick som ni kan se.

Relativt snart växte verksamheten exposionsartat, och The Pirate Bay blev ett självständigt projekt, utan formella band till Piratbyrån. Det blev självklart att ha olika organisationer för två så viktiga verksamheter, framförallt för att underlätta aktivitet endast i ett av projekten. Det finns också ekonomiska faktorer, som att The Pirate Bay kom att kräva långt mer pengar än Piratbyrån någonsin kunnat ana.

KLICK

Idag är The Pirate Bay en av sveriges i särklass största siter. Vi har flera utlokaliserade serverparker hos stora internetleverantörer runt om i världen, som varje består av minst ett dussin servrar. Det är en ren säkerhetsåtgärd, men kapaciteten behövs. Vi har en och en halv miljon registrerade medlemmar på siten, som förövrigt har närmare fem miljoner unika besökare varje dag.

Vad som delas på siten har vi ingen ambition att kontrollera, de enda reglerna som finns och som vi ser till efterlevs är att vi inte tolereras virus, trojaner och spam och att beskrivningarna av torrenterna måste motsvara innehållet. Man ska alltså känna sig trygg med att ladda ner från The Pirate Bay, oavsett om det man söker är Linuxdistributioner, senaste Disneyfilmen eller dvärgporr. I Sverige säger man att smaken är som baken - delad, och vi har inte några ambitioner att lägga några moraliska värderingar i vad som delas ut.

KLICK

I myllret av filer spelar enstaka idiotiska stolpskott ingen roll, det gäller att komma ihåg att det på The Pirate Bay finns fler än 500000 torrenter, och att tracker håller ordning på minst lika mycket till. När man vet att det transporteras filer i så enorm mängd som motsvarande 40 DVD-skivor i sekunden... och det är verkligen varje sekund, dygnet om... ja då kan man nog ha överseende med om man skulle råka ogilla något av det man hittar. Det mest effektiva sättet är att fokusera på det man tycker är bra och kul.

Ett populärt inslag på siten har varit de hot vi fått från filmbolag, advokatbyråer och andra aktörer. Det vore ju dumt att tro att vår verksamhet inte väcker känslor, men till en början var det fascinerande att se att bolagen verkligen trodde att deras hot skulle påverka oss det minsta. Vi satte i system att göra narr av dem, svara med grova förolämpningar och publicera breven på siten.

Ett vanligt svar på ett lika vanligt brev kan exempelvis vara "hej, vi skiter faktiskt i vad ni hotar med. vi finns i sverige, här gäller inte amerikanska lagar, och vi skulle ändå inte brytt oss. och förresten, please go fuck yourselves". då brevet blev mycket kända och populära lade våra motståndare faktiskt till en liten fotnot i botten av varje brev där de försökte förbjuda oss att publicera svaren på siten. det fungerade förstås inte.

Snabbt förstod rättighetsinnehavarna att det var fruktlöst, inget material har någonsin tagits bort efter yttre påtryckningar, och slutade därför skicka hotbrev till oss.

Förra våren lade flera lobbyorganisationer, däribland antipiratbyrån och ifpi, in anmälningar mot The Pirate Bay. Man hade tröttnat på vår verksamhet, och antagligen också på vår attityd. De anmälningarna lade grunden till den stora händelsen i The Pirate Bays historia - razzian.

KLICK

Razzian mot The Pirate Bay riktades mot de internetleverantörer och webhotell där siten fanns. Bland annat drabbades företaget PRQ, som ägs och drivs av två av våra adminstratörer, väldigt hårt. Utan urskiljning gick polisen in och beslagtog närmare 200 servrar, varav ett tjugotal hörde till The Pirate Bay och resten tillhörde företag och föreningar som inte hade något med vår verksamhet att göra.

Målsättningen med razzian var enligt lobbyister, åklagare och polis att utreda misstänkta upphovsrättsbrott. Inte helt oväntat kan man tycka. Problemet är bara att siter som The Pirate Bay enligt svensk lag hittills inte begått några brott. I och med att siten egentligen inte delar ut något upphovsrättsskyddat material, utan bara erbjuder en struktur för informationsutbyte är det inte administratörerna som är ansvariga för vad som utbyts.

Men razzian skedde. Två av våra administratörer, de som driver PRQ, blev gripna tillsammans med vår juridiske rådgivare. De blev nekade advokat och DNA-prov togs på dem alla. Det är fortfarande oklart varför.

KLICK

I razzian togs all vår infrastruktur. Alla servrar beslagtogs, tillsammans med andra saker, som tv-spelkontroller, datorhögtalare, tomma cd-skivor och lite annat. The Pirate Bay stängdes av. Totalt. Det var inte minst tydligt när man såg på grafer över bandbreddsförbrukningen i Sverige och Europa. Direkt efter razzian sjönk den med ofattbara 35%.

KLICK

Dagarna efter razzian var hektiska. Sverige var i uppror. Tillsammans med flera av de större politiska ungdomsförbunden och Piratpartiet arrangerade Piratbyrån och The Pirate Bay demonstrationer i Stockholm och Göteborg. Sammanlagt demonstrerade omkring tusen personer. KLICK Huvudkravet var "släpp våra servrar!" och riktade sig direkt till den åklagare som var ansvarig för razzian.

KLICK

Vid demonstrationen meddelade The Pirate Bays talesperson något väldigt många gladde sig över. Siten var återigen online. Tre dagar var allt de förmådde hålla oss från internet. Siten var tillbaka, och dessutom starkare än någonsin. Med hjälp av vänliga människor från flera delar av världen byggdes serverparken snabbt upp igen, nu fördelad på fyra kontinenter. Skulle en razzia åter äga rum märker användarna inte mer än en downtime på någon minut, sedan är siten igång från ett annat ställe.

KLICK

Razzian väckte många frågor, särskilt när det kom fram att den amerikanska filmlobbyn varit starkt drivande i frågan om The Pirate Bay. Det visade sig att de suttit i möten med svenska justitiedepartementet, och genast var diskussionerna om vem som egentligen beordrat razzian igång. Hur det egentligen ligger till vet vi ännu inte. I dagarna presenterade den svenske justitieombudsmannen ett uttalande där han menar att det inte går att bevisa några anklagelser om så kallat ministerstyre, och inte heller anser han att några fel begåtts vid razzian.

KLICK

Eftersom hela den här frågan har väckt så många känslor låter vi bli att spekulera i vad som egentligen hänt.

När det blev tydligt att det krävdes mer än så för att stoppa fildelningen började antipiraterna arbeta mot internetleveratörerna. I Danmark kom snabbt ett förbud mot mp3-butiken Allofmp3.com. De flesta konsumenter märkte förstås inte det här, men det utgjorde ett mycket stort, negativt, steg i internets historia. Att centralt censurera information på det här sättet är givetvis inte hållbart.

När en svensk internetleverantör, Perspektiv Bredband, försökte göra samma sak tänkte vi att måttet var rågat. Försöker de blockera internet tänkte vi se till att internet skulle blockera dem! Sagt och gjort, vi satte upp en spärr på bland annat The Pirate Bay, som effektivt vägrade alla Perspektivs kunder tillgång till siten.

Det fungerade precis som vi ville. Efter tio dagar tog de bort sin centrala spärr mot Allofmp3, avskedade sin ansvarige styrelseordförande och meddelade i ett pressmeddelande att de efter djupa diskussioner förstått sin roll som "common carrier" - att deras ansvar var att förmedla information, inte att lägga sig i vad det var för något.

KLICK

I Norge gjorde vi ett litet inhopp häromsistens, när musikindustrin lanserade sin kampanj PiracyKillsMusic. Norska Piratgrupen lanserade en motkampanj vid namn PiracyKillsNoMusic, och The Pirate Bay startade istället PiracyFreesMusic. På siten finns, förutom en del piratkopior av musikindustrins reklamskivor också ett brev där vi förklarar vem som egentligen dödar den kreativa och fria musiken - musikindustrin själv.

KLICK

I början av året gjorde The Pirate Bay sitt verkliga intåg på den officiella arenan genom att tillkännage att man hade som plan att köpa landet Sealand, som var ute för försäljning. Många skakade på huvudet, men de allra flesta tyckte i alla fall att det ett roligt påfund.

Vår plan med köpet var vag. Många tyckte att vi skulle använda landet för att garantera oss säker hosting, men i takt med att Sealand inte längre blev aktuellt har målet förändrats. Numera hoppas vi kunna använda de insamlade pengarna för att köpa oss en ö, bygga en sommarstuga och hävda det nya landets självständighet.

KLICK

Inför framtiden hoppas vi på att vi ska få hadet riktigt trevligt. Vi har alltid arbetat med The Pirate Bay för att vi tycker att det är en trevlig hobby, och det är också det vi tänker fortsätta med.

KLICK

Men utvecklingen på internet går mot streamat content snarare än rena nedladdningar. Siter som Youtube presenterar ett stort innehåll men utan möjlighet att ladda ner till sin egen dator. Det kan tyckas vara ett sätt att legalisera fildelning, men jagskulle nog istället vilja säga att det är ett sätt att sabotera den fria utvecklingen. Auktoriserade nedladdningstjänster som iTunes eller andra försäljningsställen är bara ännu en mellanhand mellan de som skor sig på musik och de egentliga musikerna, artisterna.

KLICK

Samtidigt kan man dock se att respekten för upphovsrätt och varumärken har sjunkit dramatiskt i takt med att bredbandet byggts ut och internet gjorts tillgängligt för fler. Vi ser det som något positivt, som ett tecken på att ungdomen av idag ser fler möjligheter och tycker att frihet är något bra.

Copyright (c) 1996-2007 KANDU and contributors

Design by: PAL/Offence/A (Flott altsaa)

The Gathering is a registered trademark by KANDU

Jump to content
Content managed by the Etomite Content Management System.