Jump to content

The Gathering 2007

 • NTNU
 • Asus
 • Sennheiser
 • TeliaSonera
 • EA Games
 • NordicRadio

Organised by KANDU

Crewbeskrivelse

Det er en vrimmel av crewer på The Gathering. Mange av disse er sentrale, og trenger spesielle kunnskaper. Vennligst les gjennom denne beskrivelsen før du søker til et crew.

Core

Core er et team med flere nøkkelpersoner som tar oppgaver som gjerne går på tvers av flere crew. Blant annet tar de seg av håndtering av sponsorer, vip'er og lignende.

I tillegg tar de oppgaver som ikke faller naturlig under noe annet crew og sørger for at de blir utført.

Bare personer med god og bred organsisasjonserfaring blir tatt med i Core.

Core:CrewCare

CrewCare er der for å gjøre TG til en god opplevelse for resten av de frivillige som jobber under arrangementet. De passer på at crewmedlemmene blir mette og har det bra under arrangementet. Deres oppgave er følgende:

 • Gå runder med drikke til arbeidende crewmedlemmer, som ikke har tid til å gå og få seg noe vann/saft
 • Lage mat til crewmedlemmene
 • Sørge for at alle får en bit av maten som blir laget
 • Handle inn matvarer som trengs for å mette 200 personer 3-4 ganger om dagen
 • Gjøre crewrommet til en hyggelig plass der crewet kan komme og slappe av og få ny energi til å jobbe videre
 • Være lyttende og gi en skulder å gråte på hvis noen har det tungt

Du arbeider 8 timers skift, ingen spesielle kvalifikasjoner er påkrevd.

Core:Logistics

Core:Logistics kontrollerer all utstyr som blir levert ut og brukt på The Gathering. Selv om Core:Logistics har det relativt rolig under arrangementet, har de en god del jobb å gjøre både før og etter The Gathering, da de også er ansvarlig for å frakte utstyr både til og fra Vikingskipet.

Economy

Economy kontrollerer pengebruken på The Gathering. Alle penger som skal brukes må bli godkjent av Economy. Alle søkere til dette crewet må ha god kjennskap til budsjettkontroll. Dette crewet tar seg av andre crews pengebehov.

Event

Event er ansvarlig for alle konkurranser, sceneshow og underholdning på The Gathering. Dette inneholder, men er ikke begrenset til: konserter, foredrag, kurs og ”på-sparket-arrangement”.

Event er også ansvarlig for opprigging og nedrigging av all teknisk utstyr rundt og på scenen, og alle storskjermene vi bruker. Dette inkluderer teknisk utstyr som brukes av demo, activity, game, stage, auditorium og vision.

Før og etter TG er hele crewet en samarbeidende enhet der alle skal og må kunne hjelpe andre crew slik at de kan fullføre sine oppgaver. Hovedoppgaven vil være å samle sammen og transportere teknisk utstyr som trengs for å gjennomføre de ulike eventene. Hvem som helst fra crewet kan hjelpe de andre i event-crewet i forbindelse med dette, men det skal absolutt ikke føre til underbemanning av ditt eget crew.

Både veteraner med mye efaringer og nybegynnere er velkommen!

Event:Demo

Event:Demo tar seg av alle demoscenekonkurranser på The Gathering.

Deres arbeidsoppgaver er:

 • Innsamling av bidrag til konkurransene
 • Forberedelse til fremvisning av bidragene
 • Sile ut bidrag som ikke oppfyller kravene
 • Vise en kontinuerlig stream av tidligere demobidrag på en av storskjermene
 • Passe på at avstemmingen på konkurransene foregår på en demokratisk måte
 • Sette opp tidsplan for hendelser knyttet til demoscenen
 • Forhåpentligvis ha (eller skape) et bibliotek slik at demoer kan vises på eget storskjerm 24/7!

Event:Game

Event:Game tar seg av alle spillrelaterte konkurranser og arrangementer.

Deres arbeidsoppgave er:

 • Ta vare på deltakerne i spillkonkurransene
 • Arrangere kamper
 • Sette opp og vedlikeholde utstyret som blir brukt i konkurransene
 • Bestemme hvilke spill det skal arrangeres konkurranser i
 • Ansvarlig for sin egen scene og storskjerm
 • Produsere Game:TV
 • Sette opp tidsplan for alt som har med spillkonkurransene å gjøre

Event:Stage

Event:Stage har ansvar for de tre storskjermene rundt scenen, PA-anlegget og håndtering av praktiske ting på og rundt scenen.

Deres arbeidsoppgave er:

 • Lydteknikk
 • Lysteknikk
 • Selve scenen og alt knyttet til den, inkludert lys, høytalere, kabler og lignende.
 • Tidsskjema for det som skal skje på scenen
 • 3 personer som koordinerer timeplanen og ordner show/demoer/musikk/info/filmer på de tre storskjermene (forhåpentligvis fire).

Event:Vision

Event:Vision er ansvarlig for storskjermen, PA-anlegget og gjennomføring av det praktiske rundt og på scenen. De er ansvarlige for konserter, få konkurranser opp på storskjermen og kinoen.

The Gathering TV, tilgjengelig online under partyet, er også produsert av Event:Vision. Dette inkluderer innhold, miksing, streaming og kunngjøring..

Dette crewet er for deg som har lyst til å lage liv på The Gathering.

Deres arbeidsoppgave er:

 • Tett samarbeid med Info for å dekke eventene.
 • Ha timeplan til alle events, alle overlappinger og prioritere events
 • Alt er prosesstyrt, fra etterspørsel til ferdig produkt. Alltid!
 • Dele seg opp i mindre teams hvor alle kan jobbe individuelt eller i samarbeid med hverandre
 • Produksjonene inkluderer: TG:TV, informasjon, intervjuer, korte filmer, underholdende filmer
 • Mulighet til å få ditt navn på produksjonene og dermed ha en referanse til senere
 • Sette opp tidsoversikt over produksjoner og events
 • Sette opp tidsoversikt, produsere og levere live events
 • Filme, ta lydopptak og produsere film!
 • Laste opp og ordne filmer/klipper i et bibliotek

Event:Activity

Altmuligcrewet som setter i gang events som lager liv, og fungerer som backup for alle de andre delene knyttet til events. Dette crewet har stor frihet med tanke på timeplanen for eventene og de skal finne ut hvordan deltakerne skal få et best mulig opplevelse ut av The Gathering.

Deres arbeidsoppgave er:

 • Alle planlagte særskilte events
 • Støtte opp Event:Stage og Event:Vision med ekstra mannskap når det trengs
 • Utvelgelse og oppfølging av teams som deltar i de særskilte eventene.
 • Sette opp tidsoversikt over de særskilte eventene
 • Hjelpe med planlegging og være en ressurs i forbindelse med live events.

Event:Auditorium

Dette crewet dekker alle events som skal skje i auditoriet og møterommene der foredrag og kurs holdes. Her er det mye aktivitet i arbeidet med sponsorene og forelesere utenfra, så det er absolutt nødvendig å være presentabel og ha relativt gode engelskkunnskaper.

Deres arbeidsoppgave er:

 • Vise filmer i auditoriet
 • Ordne foredrag i auditoriet
 • Ordne kurs for deltakerne
 • Presentere vinnere av de daglige konkurransene
 • Ha oversikt over når foredragene, filmvisningene og kursene skjer.
 • Ansvar for auditoriet og møterommene, låsing og daglig rengjøring (søppelplukking)
 • Hele tiden ta live-opptak av foredrag som holdes i auditoriet (lyd- og videomiksing)
 • Laste opp og ordne opptakene i et bibliotek

Info

Info er ansvarlig for å holde deltakerne underrettet på hva som foregår på arrangementet. Info vet når alt skjer, hvor toalett og dusj er og hvis du er heldig, hvor du la igjen skoene dine.

Info:Content

Info:Content produserer innhold som skal spres via kanalene våre (bl.a. for websidene og i samarbeid med TGTV). Innhold kan være i form av artikler, bilder, resultater fra konkurranser, referanser til ekstern omtale, grafikk, statistikk mm-

Content bruker systemene som Info:Systems administrerer. Content designer i samarbeid med Security plakater for merking av dusjer/toaletter/soveområder etc. For deltagere og crew.

Info:Desk

Info:Desk er det crewet som prater mest med deltakerne under arrangementet.

Før partystart blir infodesken satt opp, goodiebagpakkingen organisert og innsjekking av ankomne deltakere klargjøres.

Under partyet registreres ankomne deltakere og de blir utstyrt med adgangsbevis. Info:Desk tar også i mot dagsbesøkere og svarer på generelle spørsmål fra deltakere. Desken og resepsjonen bemannes inntil alle deltakere har forlatt hallen.

Info:Presse

Info:Presse sørger for at journalister skriver de beste ting om oss. De tar i mot journalister under arrangementet, gir intervjuer, eller henviser journalister til riktige personer.

De bemanner presserommet, skriver pressemeldinger og sørger for at pressen har en plass hvor de kan arbeide og en plass hvor de kan slappe av med litt enkel servering.

Info:Presse passer for utadvendte personer, uten utpreget sensasjonslyst.

Info:Systems

Info:Systems designerer og implenterer det elektroniske systemet som brukes av crewet, for eksempel publiseringssystemet som brukes av Info:Content. Erfaringer med PHP og mySQL er nødvendig, men lignende erfaringer teller også.

Security

Security er ansvarlig for sikkerheten til deltakerne på The Gathering, og er det største crewet.

Deres arbeidsoppgaver er:

 • Adgangskontroll til arrangementsområdet
 • Patruljering av arrangementsområdet
 • Organisering av parkeringen
 • Lede evakuering hvis det oppstår nødsituasjoner
 • Diverse oppgaver ved deltakernes ankomst og avreise

Medlemmer av Security forventes å være ansvarsfulle og voksne. Du jobber i par, og mesteparten av oppgavene du blir satt til å gjøre forventes å bli løst av deg og din kollega.

En av fordelene med å være i Security er at du alltid vet når du skal jobbe, da du er satt til å være ansvarlig for området i 8-timers skift. De resterende 16 timene av døgnet er du fri til å jgøre det du selv har lyst til. Som medlem av Security, vil du komme i kontakt med mange av deltakerne, og mesteparten av medlemmene i crew. Høflighet, troverdighet og diskresjon er viktig. Du trenger ikke å være stor og skummel, du er bedre egnet med god besluttsomhet og utadvent tone.

Alle søkere må være minst 18 år.

Security:Medic

Security:Medic er det medisinske apparatet på The Gathering. Medlemmer av dette crewet er spesielt ansvarlig for deltakernes helse og velvære. De hjelper til ved alle tilfeller av medisinske tilfeller, uhell og forstuede føtter. De har også direkte kontakt med de lokale helsemyndighetene.

Deres arbeidsoppgaver er:

 • Patruljering i hallen for å se om det er deltakere som trenger hjelp
 • Bemanne førstehjelpstasjonen i hallen
 • Førstehjelp og assistanse hvis det oppstår skade eller sykdom

Søkere til dette crewet må ha kompetanse innen førstehjelp eller annen medisinsk kompetanse. Du må kunne holde hodet kaldt i vanskelige situasjoner. Medic har taushetsplikt, så diskresjon er viktig.

Som resten av Security, vil du bli satt i 8-timers skift, hvorpå skiftet er ansvarlig for situasjoner som skulle oppstå på denne tiden. Medic kontrollerer også generell hygiene under The Gathering.

Tech

De sørger for at alle har elektrisitet og tilgang til en av verdens største midlertidige datanettverk.

Tech:Net

Dette teamet har ansvaret for nettverket på The Gathering. Søkere må ha god kunnskap om, og flere års erfaring med, nettverk. Spesielt konfigurering av switchere og routere. Tidligere crewerfaring er ønskelig.

Tech:Server

Tech:Server styrer alle kjerneservere (ikke gameservere: disse styres av Event:Game) på TG, har teknisk ansvar for #tg, og hjelper til der det trengs. Søkere bør være erfaren når det gjelder serverdrift (enten Windows eller Linux), besitte gode kunnskaper når det gjelder problemløsning, kunne arbeide godt i små team og gjerne kunne litt programmering.

Tech:Support

Dette crewet sørger for at alle nettverkskabler er koblet til kjerne- og bordswitchene hele tiden.

Tech:Support er også ansvarlig for å ordne kabel og distribuere bordswitcher til deltakerne. De gir også noe support til deltakerne. Derfor er det viktig at du har gode kunnskaper om operativsystemer og programvarer hvis du søker dette crewet.

En annen viktig jobb i Tech:Support er å lage og vedlikeholde guider som deltakerne får slik at de vet hvordan de skal unngå virus og hva de skal gjøre hvis de får det.

merilin - 17 September, 2007 15:01

Copyright (c) 1996-2007 KANDU and contributors

Design by: PAL/Offence/A (Flott altsaa)

The Gathering is a registered trademark by KANDU

Jump to content
Content managed by the Etomite Content Management System.