Jump to content

The Gathering 2007

  • Asus
  • BaneTele
  • TeliaSonera
  • NTNU
  • Freebit by Metafax
  • NTE Bredband

Organised by KANDU

Economy TG07

Norwegian only

Ledergrupen vil med dette utlyse stillingen som leder for Economy på TG07.

Leder for Economy på TG07 er ansvarlig for å styre all pengeflyt på TG etter føringer fra ledergruppen. Det vil si at personen får ansvaret for å samordne budsjetter, kreve inn penger fra sponsorer, skrive ut rekvisisjoner, føre regnskap og lignende. Personen blir også personellmessig ansvarlig for de assistentene han/hun velger å ha med seg. Leder for economy er underlagt ledergruppen som en helhet og samarbeider tett både med denne og KANDU.

Siden denne stillingen dekker økonomi på TG ønsker vi en person som har både utdanning og erfaring med større arrangementer/bedrifter. Personen må ha stå-på-vilje og gode rutiner for å holde oversikt over et arrangement som til tider er veldig hektisk.

Tilbake kan vi tilby et godt miljø, muligheten til å være med på å arrangere et av verdens beste datapartyer og en utfordring man neppe finner andre steder.

Søknadsfrist for denne stillingen blir satt til fredag 24. november klokken 23:59. Ledergruppa kan kontaktes på adressen tg07organizers at gathering dot org for informasjon og søknader.

cruz - 13 November, 2006 00:04

Copyright (c) 1996-2007 KANDU and contributors

Design by: PAL/Offence/A (Flott altsaa)

The Gathering is a registered trademark by KANDU

Jump to content
Content managed by the Etomite Content Management System.