Jump to content

Finally!

By Berit Emilie Nordbø
Published: 16. Aug 2008, 00:14

KANDU and The Gathering won the tax case! The following information is in norwegian, but will be translated!

I dag, etter en ukes saksbehandling, erklærte Finansdepartementet at datatreff har falt mellom to stoler i lovverket. Det er nå vedtatt å bruke §70 i merverdiavgiftsloven for å gi et midlertidig fritak for moms på billettene til The Gathering i 2006, 2007 og 2008 samt framtida. Det vil også komme en lovendring for å sikre dette for alle datatreff i landet.

Vi har kontakt med jurister for å finne ut hva som skal skje med moms krevd inn for 2008-billettene. I teorien tilhører dette hver enkelt deltaker, men det vil koste svært mye å sørge for utbetaling av ~48kr per deltaker.

Vi har hatt massiv støtte blant regjeringspartiene, både på nasjonalt og lokalt nivå. Fylkesrådsleder i Hedmark, Siv Tørudbakken (Ap) har stått i spissen for å samle inn penger fra fylke, kommune og store bedrifter i Hedmark i tilfelle man måtte betale momskrav på 1 million kroner.

Vedtaket er som følger:

«[..]Departementet har inntatt det standpunkt at merverdiavgiftslovens §70 som utgangspunkt ikke skal benyttes for å tilgodese formål utover merverdiavgiftslovens formål. Dette utelukker unntak av hensyn til blant annet humanitære, kulturelle eller sosiale formål.[...]

TGs hovedformål er imidlertid [..] å samle ungdom fra inn- og utland for at disse skal kunne komme sammen for å dyrke datakultur. At dataspill er å anse som kultur har regjeringen uttrykkelig uttalt i Stortingsmeldign 14 (2007-2008) Dataspill. Finansdepartementet antar på denne bakgrunn at det ikke har vært lovgivers intensjon at adgangsbilletter til arrangement av denne typen skal være merverdiavgiftspliktige.

På bakgrunn av en helhetsvurdering [...] finner departementet grunnlag for å gi KANDU ved The Gathering unntak med hjemmel i merverdiavgiftsloven §70 fra plikten å beregne merverdiavgift på adgangsbilletter»

Takk til:

* Kristin Halvorsen, Heikki Holmås og andre i Finansdepartementet (SV)
* Heidi Grande Røys og andre i Fornyings- og adm. departementet (SV)
* Trond Giske og andre i Kulturdepartementet (Ap)
* Siv Tørudbakken (Ap) og andre i Hedmark Fylkeskommune
* Terje Halvorsen og andre i Hamar Kommune
* Folk i KANDU, The Gathering, osv
* Hyperion N4F
* Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU)

Spørsmål om saka eller vedtaket? Ikke nøl med å ta kontakt med meg på e-post eller telefon 91754579 :-)

--
Andreas-Johann Ulvestad
Nestleder i Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Generalsekretær i Hyperion N4F
 • NTNU
 • Asus
 • Intel
 • Cisco
 • Razer
 • Netshop
 • Netshop
 • NITH
 • Sennheiser
 • BaneTele
 • Creative
 • Nte Bredbaand

Copyright (c) 1996-2008 KANDU and contributors. The Gathering is a registered trademark by KANDU

Powered by Etomite CMS.