Overordnede regler for de kreative konkurransene på The Gathering

Disse reglene gjelder for alle de kreative konkurransene, med mindre reglene for en bestemt konkurranse eksplisitt sier noe annet.

Reglene er skrevet både på norsk og engelsk. Hvis det er uoverenstemmelser mellom de to versjonene er det den engelske versjonen som vil bli brukt.

Rett til å delta

Alle deltagere med gyldig billett til the Gathering 2010 har rett til å delta i alle de kreative konkurransene som avholdes.

Medlemmer av crew har også lov til å delta. Vi har mange kreative mennesker blant oss, og ønsker ikke å nekte noen av dem retten til å bidra og konkurrere på TG.

Et bidrag kan leveres av en enkeltperson eller en gruppe. Hvis et bidrag er levert av en gruppe må minst én av personene i gruppa ha en gyldig billett for TG09.

Innlevering og frister

Med mindre noe annet er oppgitt i reglene for en compo kan du starte med arbeidet på et bidrag når du selv vil. Du kan altså begynne på bidraget ditt før TG starter.

Bidrag skal leveres inn som angitt i reglene for hver enkelt konkurranse, vanligvis via et web-basert opplastingssystem. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan levere bidraget på den måten vi ber om må du ta kontakt med oss så fort du blir klar over dette for å avtale en alternativ innleveringsform.

Alle bidrag må leveres inn før fristen angitt for konkurransen. Hvis du leverer for sent, kan vi avvise bidraget.

Myke tidsfrister

Noen konkurranser har "myke" tidsfrister for innlevering. En fungerende versjon av bidraget ditt må være innlevert før denne tidsfristen for at du skal kunne delta i konkurransen.

Etter denne tidsfristen kan du oppdatere bidraget ditt så mange ganger du vil frem til den endelige tidsfristen. Den siste versjonen du lastet opp før tidsfristen vil være den versjonen som blir vist i konkurransen.

Diskvalifisering

Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere eller avvise et bidrag for enhver årsak vi finner passende.

Sikre måter å bli rammet av dette på er å bryte reglene for en konkurranse, eller de generelle reglene for alle konkurranser.

I tillegg til regelbrudd vil bidrag med innhold som dette garantert ikke bli avspilt eller fremvist på TG10:

 • Ulovlig eller støtende innhold, inkludert ytterliggående politiske ytringer, rasistisk innhold, pornografi, hets av enkeltpersoner eller grupper og alle andre former for ufinheter.
 • Opphavsrettslig beskyttet innhold brukt uten tillatelse fra rettighetshaver.
 • Inneholder ondsinnet kode.
 • Kan ikke kjøres på våre maskiner (gjelder konkurranser hvor bidraget skal være et kjørbart program).
 • Inneholder ubehagelig lyd eller bilde.
 • Er eksepsjonelt dårlig, kjedelig eller intetsigende.

Hvis bidraget ditt blir avvist eller diskvalifisert vil det ikke bli publisert av oss verken under eller etter TG10, og du står fritt til å bidra med det i andre konkurranser på andre dataparty (selv om vi ikke nødvendigvis ville anbefalt det).

Tidligere utgitte bidrag

Bidrag som er utgitt tidligere kan ikke delta i konkurransene på TG.

Du har lov til å gjenbruke elementer fra tidligere publiserte verk, som for eksempel kode, lyder, teksturer og lignende, forutsatt at bidraget ditt har tilstrekkelig med nytt innhold. Hva som er "tilstrekkelig med nytt innhold" avgjøres av oss.

Med "tidligere utgitt" mener vi:

 • Distribuert til offentligheten, over Internett eller på andre måter.
 • Innlevert og vist i konkurranse på et annet dataparty.
 • Solgt eller brukt i annen kommersiell sammenheng.

Med "tidligere utgitt" mener vi IKKE:

 • Sendt til venner eller felles gruppemedlemmer for feedback e.l.
 • Tidligere utgitte verk som er kraftig omgjort. Vi forbeholder oss retten til å bestemme definisjonen av "kraftig".

Jury

Noen konkurranser vil ha en jury i tillegg til eller i stedet for en avstemning blant publikum. Om dette gjelder for en konkurranse, vil det stå i de spesifikke reglene for konkurransen.

Navnene på jurymedlemmer vil ikke bli opplyst før etter at resultatene er avgjort. Forsøk på å finne ut hvem som er i en jury, og forsøk på å påvirke juryens avgjørelse vil føre til diskvalifikasjon.

Medlemmer i en jury vil naturligvis ikke kunne delta i konkurransene de bedømmer.

Juryens oppgaver

Forhåndsutvelgelse

Om det blir levert for mange bidrag til å vise alle, vil juryen velge ut hvilke som blir vist.

Juryen står også fritt til å velge bort bidrag som de anser for å være av for lav innholdsmessig eller teknisk kvalitet.

Bidrag som ikke blir valgt ut for visning i en konkurranse kan ikke stemmes på, med mindre reglene for den spesifikke konkurransen sier noe annet.

Avstemning

Noen konkurranser vil bli avgjort med en kombinasjon av jury-stemmer og stemmer fra publikum. I disse konkurransene vil juryens stemmer telle 33% og publikums stemmer telle 67%.

I noen konkurranser blir vinneren avgjort av en jury alene.

Visninger

Visning av bidrag gjøres på følgende måte:

 • Visning av konkurranser annonseres fra scenen minst 10 minutter før det første bidraget vises (tidsplan for visninger vil også være tilgjengelig på gathering.org under partyet).
 • Bidragene vises eller spilles av ett og ett, i full lengde eller til den satte maksimumstiden for bidrag i en konkurranse er nådd. Maksimal spilletid er oppgitt i de spesifikke reglene for hver enkelt konkurranse.
 • Hvis et bidrag etter vår mening er ubehagelig for publikum å enten se eller høre forbeholder vi oss retten til å avslutte visningen av bidraget før det er ferdig, eller spille det av på et volum som ikke påfører publikum unødvendig smerte.
 • Før og etter visningen av et bidrag vil navnet på bidraget og navnene/nickene/gruppenavnet til de som har laget bidraget bli opplyst.

Offentliggjøring av bidrag

The Gathering forbeholder seg ikke-ekslusiv rett til offentliggjøring av alle bidrag som deltar i konkurransene på the Gathering 2010. Dette inkluderer publisering av bidrag for nedlasting fra internett, både på egne servere og ved opplasting til andre nettsteder. Ved å levere inn bidrag til konkurransene gir du oss denne retten.