Oppgave for Small HTML

Ikke-funksjonelle regler og restriksjoner

 • Bidragene vil bli testet med Mozilla Firefox 3.6.2
 • Den innleverte fila må hete small.html. Filer som heter noe annet vil få navnet endret til small.html før de testes.

Den rendrede siden

 • Scenen slik den blir rendret på skjermen må være minst 640 pixler bred, og 480 pixler høy.

Elementer som må være med i scenen

Følgende elementer må være med:

 1. En flatshadet kube

  Kuben skal være slik:

  • Kuben skal ha tre (3) synlige sider.
  • Sidene til kuben skal være grå (like verdier av rødt, grønt og blått).
  • Sidene må ha forskjellige gråtoner.
  • Kuben må være minst 200 pixler bred og minst 200 pixler høy.
 2. Et stjernefelt

  • Stjernefeltet skal være i tre lag, med forskjellige gråtoner for hvert enkelt lag.
  • Hvert lag må inneholde nøyaktig tredve (30) stjerner.
  • Stjernene må være jevnt fordelt over bakgrunnen, både på x og y-aksene.
  • Stjernene kan ikke tegnes på kuben.
  • Hver stjerne må være minst 2 pixler bred og 2 pixler høy

Husk også på reglene for konkurransen:

https://archive.gathering.org/tg10/no/creative/compos/small-html/

Eksempel

Her er en eksempel-implementasjon. Bruk den som referanse, eller som utgangspunkt for ditt eget bidrag:

https://archive.gathering.org/tg10/files/content/creative/small.html