Ankomst

Hvis du benytter deg av bil for å komme til The Gathering, vennligst les dette.

Buss/taxi/handicap/sponsor kjører inn den vanlige innkjøringen over på den store asfaltplassen ved siden av skipet. Alle andre kjører inn borterste innkjøring. Her møtes og informeres de av vaktene, før de enten sluses inn i kø mot avlossingsområdet (maks 10 min, fører MÅ bli VED bilen), eller til parkering.

All utkjøring foregår der vi tidligere kjørte inn, og siden veien er sperret i midten der må alle kjøre nordover når de har kjørt ut.

Innrykket i seg selv foregår som tidligere år ved registrering ved bodene ute, inngang i sør med utstyr, og ut gjennom hovedinngangen.