Generelle regler for de kreative konkurransene på the Gathering

Disse reglene gjelder for alle de kreative konkurransene, med mindre reglene for en bestemt konkurranse eksplisitt sier noe annet.

Reglene er skrevet både på norsk og engelsk. Hvis det er uoverenstemmelser mellom de to versjonene er det den engelske versjonen som vil bli brukt.

 1. Rett til å delta

  Alle deltagere med gyldig billett til the Gathering 2011 (uavhengig av type billett) har rett til å delta i alle de kreative konkurransene som avholdes.

  Medlemmer av crew har også lov til å delta. Vi har mange kreative mennesker i crew, og ønsker ikke å nekte noen av dem retten til å bidra og konkurrere på TG.

  Et bidrag kan leveres av en enkeltperson eller en gruppe. Hvis et bidrag er levert av en gruppe, må minst én av personene i gruppa ha en gyldig billett for TG11, eller være medlem av crew.

 2. Antall bidrag per deltaker

  Man kan ikke delta med mer enn ett bidrag pr. compo, med mindre konkurransen spesifikt tillater dette. Det er lov til å være flere om ett bidrag, men da kan ikke de som samarbeider levere individuelle bidrag i tillegg til det.

 3. Minimum antall bidrag for å gjennomføre konkurransen

  En compo vil bli avholdt hvis den får tre (3) eller flere bidrag. Hvis ikke kan konkurransen bli avlyst, eller slått sammen med en lignende compo.

 4. Innlevering og frister

  Med mindre noe annet er oppgitt i reglene for en compo kan du starte med arbeidet på et bidrag når du selv vil. Du kan altså begynne på bidraget ditt før TG starter.

  Alle bidrag skal leveres som et ZIP- eller RAR-arkiv som inneholder følgende filer:

  • selve bidraget
  • eventuelle dokumentasjonsfiler som viser arbeidsflyten til bidraget, dersom konkurransen krever dette.
  • en tekstfil som inneholder kontaktinformasjon og eventuell ekstra info om bidraget.

  Alle bidrag må leveres inn før fristen angitt for konkurransen. Hvis du leverer for sent, vil vi avvise bidraget.

  Du er naturligvis velkommen til å levere inn bidraget ditt før fristen. Da vil vi ha tid til å kontakte deg dersom det er noen problemer med bidraget. Du kan også endre eller oppdatere bidraget ditt frem til fristen går ut.

 5. Myke tidsfrister

  Noen konkurranser har "myke" tidsfrister for innlevering. En fungerende versjon av bidraget ditt må være innlevert før denne tidsfristen for at du skal kunne delta i konkurransen.

  Etter denne tidsfristen kan du oppdatere bidraget ditt så mange ganger du vil frem til den endelige tidsfristen. Den siste fungerende versjonen du lastet opp før tidsfristen vil være den versjonen som blir vist i konkurransen.

 6. Diskvalifisering

  Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere eller avvise et bidrag for enhver årsak vi finner passende.

  Sikre måter å bli rammet av dette på er å bryte reglene for en konkurranse, eller de generelle reglene for alle konkurranser.

  I tillegg til regelbrudd vil bidrag med innhold som dette garantert ikke bli avspilt eller fremvist på TG10:

  • Ulovlig eller støtende innhold, inkludert ytterliggående politiske ytringer, rasistisk innhold, pornografi, hets av enkeltpersoner eller grupper og alle andre former for ufinheter.
  • Opphavsrettslig beskyttet innhold brukt uten tillatelse fra rettighetshaver.
  • Inneholder ondsinnet kode.
  • Kan ikke kjøres på våre maskiner (gjelder konkurranser hvor bidraget skal være et kjørbart program).
  • Inneholder ubehagelig lyd eller bilde.
  • Er eksepsjonelt dårlig, kjedelig eller intetsigende.

  Hvis bidraget ditt blir avvist eller diskvalifisert vil det ikke bli publisert av oss verken under eller etter TG11, og du står fritt til å bidra med det i andre konkurranser på andre dataparty (selv om vi ikke nødvendigvis ville anbefalt det).

 7. Tidligere utgitte bidrag

  Bidrag som er utgitt tidligere kan ikke delta i konkurransene på TG.

  Du har lov til å gjenbruke elementer fra tidligere publiserte verk, som for eksempel kode, lyder, teksturer og lignende, forutsatt at bidraget ditt har tilstrekkelig med nytt innhold. Hva som er "tilstrekkelig med nytt innhold" avgjøres av oss.

  Med "tidligere utgitt" mener vi:

  • Distribuert til offentligheten, over Internett eller på andre måter.
  • Innlevert og vist i konkurranse på et annet dataparty.
  • Solgt eller brukt i annen kommersiell sammenheng.

  Med "tidligere utgitt" mener vi IKKE:

  • Sendt til venner eller felles gruppemedlemmer for feedback e.l.
  • Tidligere utgitte verk som er kraftig omgjort. Vi forbeholder oss retten til å bestemme definisjonen av "kraftig".
 8. Jury

  Noen konkurranser vil ha en jury i tillegg til eller i stedet for en avstemning blant publikum. Om dette gjelder for en konkurranse, vil det stå i de spesifikke reglene for konkurransen.

  Forsøk på å påvirke juryens avgjørelse vil føre til diskvalifikasjon.

  Medlemmer i en jury vil naturligvis ikke kunne delta i konkurransene de bedømmer.

  Juryens oppgaver

  Forhåndsutvelgelse

  Hvis det blir levert for mange bidrag til å vise alle, vil juryen velge ut hvilke som blir vist. Juryen står også fritt til å velge bort bidrag som de anser for å være av for lav innholdsmessig eller teknisk kvalitet.

  Det vil ikke være mulig å stemme på bidrag som ikke blir plukket ut for visning. Juryens avgjørelse er endelig, og kan ikke påklages.

  Avstemning

  Noen konkurranser vil bli avgjort med en kombinasjon av jury-stemmer og stemmer fra publikum. I disse konkurransene vil juryens stemmer telle 33% og publikumsstemmer telle 67%.

  I noen konkurranser blir vinneren avgjort av en jury alene.

 9. Visninger

  Visning av bidrag gjøres på følgende måte:

  • Visning av konkurranser annonseres fra scenen minst 10 minutter før det første bidraget vises (tidsplan for visninger vil også være tilgjengelig på gathering.org under partyet).
  • Bidragene vises eller spilles av ett og ett, i full lengde eller til den satte maksimumstiden for bidrag i en konkurranse er nådd. Maksimal spilletid er oppgitt i de spesifikke reglene for hver enkelt konkurranse.
  • Hvis et bidrag etter vår mening er ubehagelig for publikum å enten se eller høre forbeholder vi oss retten til å avslutte visningen av bidraget før det er ferdig, eller spille det av på et volum som ikke påfører publikum unødvendig smerte.
  • Før og etter visningen av et bidrag vil navnet på bidraget og navnene/nickene/gruppenavnet til de som har laget bidraget bli opplyst.
 10. Offentliggjøring av bidrag

  The Gathering forbeholder seg ikke-eksklusiv rett til offentliggjøring av alle bidrag som deltar i konkurransene på the Gathering 2011. Dette inkluderer publisering av bidrag for nedlasting fra internett, både på egne servere og ved opplasting til andre nettsteder. Ved å levere inn bidrag til konkurransene gir du oss denne retten.

 11. Forbehold om endringer

  Vi tar forbehold om mindre endringer og justeringer av konkurransereglene. I så fall vil reglene oppdateres på TGs nettsider. Det er deltagerenes ansvar å sørge for at innleverte bidrag er i henhold til de sist publiserte reglene.

 
twitter • facebook • forums
x