Nebula
The Gathering 2012 At the end of the universe

Generelle regler

Generelle regler for de kreative konkurransene på The Gathering

Disse reglene gjelder for alle de kreative konkurransene, med mindre reglene for en bestemt konkurranse eksplisitt sier noe annet.

Reglene er skrevet både på norsk og engelsk. Hvis det er uoverenstemmelser mellom de to versjonene er det den engelske versjonen som vil bli brukt.

 1. Rett til å delta

  Alle deltagere med gyldig billett til The Gathering 2012 (uavhengig av type billett) og medlemmer av The Gathering 2012 crew har rett til å delta i alle de kreative konkurransene som avholdes.

  Vi godtar ikke bidrag fra personer som ikke er deltagere eller crewmedlemmer på The Gathering 2012.

  Et bidrag kan leveres av en enkeltperson eller en gruppe. Hvis et bidrag er levert av en gruppe, må minst én av personene i gruppa ha en gyldig billett for TG12, eller være medlem av crew.

 2. Antall bidrag per deltaker

  En person eller gruppe kan ikke delta med mer enn ett bidrag pr. compo, med mindre konkurransen spesifikt tillater dette. Hvis du deltar i en compo som del av en gruppe kan du ikke levere individuelle bidrag i tillegg.

 3. Minimum antall bidrag for å gjennomføre konkurransen

  En compo vil bli avholdt hvis den får tre (3) eller flere bidrag. Med færre bidrag kan konkurransen bli avlyst eller slått sammen med en lignende compo. Hvis en compo blir avlyst vil de innleverte bidragene til den aktuelle compoen ikke bli offentliggjorte. Det betyr at bidragene i så fall kan innleveres i tilsvarende compoer på andre dataparties.

 4. Innlevering og frister

  Med mindre noe annet er oppgitt i reglene for en compo kan du starte med arbeidet på et bidrag når du selv vil. Du kan altså begynne på bidraget ditt før TG starter.

  Alle bidrag skal leveres som et ZIP- eller RAR-arkiv som inneholder følgende filer:

  • selve bidraget
  • eventuelle dokumentasjonsfiler som viser arbeidsflyten til bidraget, dersom konkurransen krever dette.
  • en tekstfil (.txt) som inneholder kontaktinformasjon og eventuell ekstra info om bidraget.

  Alle bidrag må leveres inn før den angitte fristen for konkurransen. Hvis du leverer for sent, vil vi avvise bidraget.

  Du er naturligvis velkommen til å levere inn bidraget ditt før fristen. Da vil vi ha tid til å kontakte deg dersom det er noen problemer med bidraget. Du kan også endre eller oppdatere bidraget ditt frem til fristen går ut.

 5. Myke tidsfrister

  Noen konkurranser har "myke" tidsfrister for innlevering. "Myke" tidsfrister betyr at bidraget ditt må være registrert i composystemet innen denne fristen, sammen med en fungerende versjon av bidraget.

  Etter denne tidsfristen kan du oppdatere bidraget ditt så mange ganger du vil frem til den endelige tidsfristen. Den siste fungerende versjonen du lastet opp før tidsfristen vil være den versjonen som blir vist i konkurransen.

 6. Diskvalifisering

  Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere eller avvise et hvert bidrag når som helst og uten forvarsel.

  Bidrag som bryter de generelle reglene og/eller reglene for den spesifikke compoen vil bli diskvalifisert.

  I tillegg vil bidrag med innhold som dette garantert ikke bli avspilt eller fremvist på TG12:

  • Ulovlig eller støtende innhold, inkludert, men ikke begrenset av: ytterliggående politiske ytringer, rasistisk innhold, pornografi, hets av enkeltpersoner eller grupper og alle andre former for ufinheter.
  • Opphavsrettslig beskyttet innhold brukt uten tillatelse fra rettighetshaver.
  • Inneholder ondsinnet kode.
  • Kan ikke kjøres på våre maskiner
  • Inneholder ubehagelig lyd eller bilde.
  • Er eksepsjonelt dårlig, kjedelig eller intetsigende.
  • Bidrag som ikke demonstrerer en betydelig andel av kreativitet eller innsats.

  Hvis bidraget ditt blir avvist eller diskvalifisert vil det ikke bli publisert offentlig, og du står fritt til å bidra med det i andre konkurranser på andre dataparty (selv om vi ikke nødvendigvis ville anbefalt det).

 7. Tidligere utgitte bidrag

  Bidrag som er utgitt tidligere kan ikke delta i konkurransene på TG.

  Du har lov til å gjenbruke elementer fra tidligere publiserte verk, som for eksempel kode, lyder, teksturer og lignende, forutsatt at bidraget ditt har tilstrekkelig med nytt innhold.

  Med "tidligere utgitt" mener vi:

  • Distribuert til offentligheten, over Internett eller på andre måter.
  • Innlevert og vist i konkurranse på et annet dataparty.
  • Solgt eller brukt i annen kommersiell sammenheng.

  Med "tidligere utgitt" mener vi IKKE:

   • Sendt til venner eller felles gruppemedlemmer for feedback e.l.
   • Tidligere utgitte verk som er kraftig omgjort.

  Vi forbeholder oss retten til å bestemme hvilken kategori et innlevert bidrag faller under.

 8. Jury

  Noen konkurranser vil ha en jury, i tillegg til eller i stedet for en avstemning blant publikum. Om dette gjelder for en gitt konkurranse, vil det stå i de spesifikke reglene for konkurransen. Juryen vil bestå av medlemmer valgt ut av Creativia-crewet, og jurymedlemmer vil ha relevant erfaring innen fagfeltet til compoen de skal bedømme.

  Forsøk på å påvirke juryens avgjørelse vil føre til diskvalifikasjon.

  Medlemmer i en jury vil naturligvis ikke kunne delta i konkurransene de bedømmer.

  Forhåndsutvelgelse

  Hvis nødvendig vil det foretas en forhåndsutvelgelse av hvilke bidrag som skal vises under compoen.

  Det vil ikke være mulig å stemme på bidrag som ikke blir plukket ut for visning.

  Denne avgjørelsen er endelig, og kan ikke påklages.

  Avstemning

  Noen konkurranser vil bli avgjort med en kombinasjon av jury-stemmer og stemmer fra publikum. I disse konkurransene vil juryens stemmer telle en tredjedel og publikumsstemmer vil telle to tredjedeler.

  I noen konkurranser blir vinneren avgjort av en jury alene.

 9. Visninger

  Visning av bidrag gjøres på følgende måte:

  • Visning av konkurranser annonseres fra scenen minst 10 minutter før det første bidraget vises. Tidsplan for visninger vil også være tilgjengelig på gathering.org under partyet.
  • Bidragene vises eller spilles av ett og ett, i full lengde eller til den satte maksimumstiden for bidrag i en konkurranse er nådd. Maksimal spilletid er oppgitt i de spesifikke reglene for hver enkelt konkurranse.
  • Hvis et bidrag etter vår mening er ubehagelig for publikum å enten se eller høre forbeholder vi oss retten til å avslutte visningen av bidraget før det er ferdig, eller spille det av på et volum som ikke påfører publikum unødvendig smerte.
  • Navnet på bidraget og navnene/nickene/gruppenavnet til de som har laget bidraget vil bli vist før og etter visningen av et bidrag.
 10. Offentliggjøring av bidrag

  The Gathering forbeholder seg en ikke-eksklusiv rett til offentliggjøring av alle bidrag som deltar i konkurransene på The Gathering. Dette inkluderer distribuering av bidrag for nedlasting fra Internett eller via andre medier.

  Alle bidrag som blir vist i en compo vil bli lastet opp til ftp.gathering.org. Når bidragene blir lastet opp på ftp.gathering.org vil innleverte arkiver bli lastet opp i sin helhet. Derfor ber vi om at du ikke inkluderer noen form for privat informasjon i arkivet du laster opp.

  Ved å levere inn bidrag til konkurransene godtar du dette.

 11. Forbehold om endringer

  Vi tar forbehold om mindre endringer og justeringer av konkurransereglene. I så fall vil reglene oppdateres på The Gatherings nettsider. Deltagerne er selv ansvarlige for å sørge for at innleverte bidrag er i henhold til alle gjeldende comporegler.