Nebula
The Gathering 2012 At the end of the universe

Konstruksjonsregler

Alle konstruksjoner skal være stødige, stabile og bygget i materialer som ikke brenner lett. Lettantennelige stoffer som plastikk, papp og papir tillates ikke som en del av konstruksjonen.

I tillegg skal konstruksjonene følge disse forskriftene:
  • Prosjekter som involverer konstruksjoner på tvers av bordradene eller har en høyde på over to (2) meter fra bordhøyde, må sende søknad til konstruksjon at gathering dot org.

  • Det er ikke anledning til å skru fast, feste eller på noen måte ødelegge bordene for en konstruksjon. Konstruksjonen skal være solid nok til å stå uavhengig.

  • Konstruksjoner skal ikke overstige størrelser i bredde og dybde enn den du/dere har fått tildelt. Maks størrelse på konstruksjoner for 1 stk. deltager er 80 cm i bredde og 55 cm i dybde (Konstruksjoner skal ikke være til hinder for kabler o.l. som blir ført på bordradene) Husk! Dette er utvendige mål på konstruksjonen!

  • Montering av lysbrytere, stikk-kontakter, vifter og lignende skal være fagmessig utført, åpenbare feil og/eller dårlige løsninger kan få pålegg om å bli demontert.

  • Skulle en del av konstruksjonen bli plassert midt mellom 2 paller slik at bordplaten tar størstedelen av vekten, kan Security pålegge krav om forsterkning av bordplaten. (tegning kommer.)

  • Konstruksjoner som ikke oppfyller foregående krav kan få pålegg om å bli forsterket. Hvis dette ikke tas til etterretning, kan Security når som helst pålegge deltakere å ta ned konstruksjonene sine.

  • Security kan også pålegge deltakere å ta ned konstruksjoner som er forhåndsgodkjent, hvis den har åpenbare svakheter eller står i fare for å falle sammen.

  • Det vil bli utført periodisk kontroll av konstruksjonene under arrangementet. Har konstruksjonen blitt innvilget fritak fra forskriftene i forkant av arrangementet bes dere om å ha godkjenningsarket klart når dere blir oppsøkt av Security 

  • Er dere i tvil om konstruksjonen deres? Ta kontakt med konstruksjon@gathering.org eller bruk forumet.

I tillegg ønsker vi å oppfordre alle deltakerne til å bruke sine kreative sider når de utformer hyllene sine, ha årets tema i bakhodet!