Nebula
The Gathering 2012 At the end of the universe

Sikkerhetsregler

Deltakere under 16 år
Samtlige deltakere som ikke har fylt 16 år må ta med et signert samtykkeskjema fra deres foreldre eller verge som tillater personen å delta på arrangementet. Samtykkeskjemaet finner du her.

Fotoidentifikasjon
Alle deltakere må kunne identifisere seg. Dette er nødvendig for å ha et komplett oversikt over alle deltakere og for å håndheve svartelisten.

Soving kun på angitte områder
Vi tillater ikke soving på gulvet, nær nødutganger eller under bordene i hallområdet. Det er heller ikke tillatt å sove på gangveiene.
Sov kun på angitte områder, som for eksempel på tribunen rundt hallen eller i det oppvarmede soveteltet utendørs (sørenden).
Ikke legg fra deg soveutstyr i soveområdet da dette hindrer andre deltakere i å finne en soveplass mens du er våken. Gjenlagt og gjenglemt soveutstyr blir samlet i en stor container, du må selv grave fram dine ting.
Vær oppmerksom på at de angitte soveområdene blir vasket to ganger daglig, 08.00 og 20.00.

Røyking
All åpen ild innendørs er forbudt. Røyking kun på angitte områder ute, følg skilting.
Ikke ta i bruk de grønne nødutgangene, disse er koblet til et alarmsystem.

Alkohol
All alkoholholdig drikke er strengt forbudt på arrangementet, inkludert parkeringsområdet.
All alkohol vil bli beslaglagt og tømt ut.
Berusede personer vil ikke bli sluppet inn til hallen. Personer som blir funnet beruset inne i hallen vil bli kastet ut av arrangementet uten refusjon av billettutgifter.

Ingen gratispassasjer
All forsøk på å komme seg inn i hallen utenom innsjekkpunktene er strengt forbudt. Sikkerhetsvaktene patruljerer både hallområdet og området rundt hallen, og det er kameraovervåking døgnet rundt.
Forfalskede adgangsbånd vil få konsekvenser – husk at pengene vi får inn fra billettene blir brukt til selve arrangementet.

Salg av koffeinprodukter
Salg eller markedsføring av koffeinprodukter (koffeintabletter, koffeinholdige drikker og andre energidrikker hvor koffeinnivået er høyere enn den legale grensen) som ikke er godkjent for salg i Norge er ikke tillatt, dette også selv om det er fra person til person.
Hva du tar med til personlig bruk er ditt eget ansvar

Salg generelt
Salg av gjenstander som betraktes som kommersielt salg på grunn av antall eller hensikt krever tillatelse fra arrangørene gitt FØR arrangementet starter.
Nettverksmarkedsføring eller multi-level marketing-business er ikke tillatt.

Nødssituasjon
Hvis det skulle oppstå en situasjon der alle må evakueres, gå til nærmeste nødutgang.
Ikke ta med din datamaskin, da dette vil hindre en ordnet evakuering. Hjelp andre med å komme seg ut, og følg all instruksjoner fra crewet.
Hvis du skulle oppdage et brann, utløs den manuelle brannvarslingen, ring 110 eller kontakt et crewmedlem. Følg instruksjoner fra crewet, brannmannskapet og politiet.
Hvis brannalarmen utløses, skru av all musikk/lyd og følg instruksjonene gitt over høyttalerne og/eller megafoner.
Sikkerhetsvaktene vil overvåke brannalarmsystemet døgnet rundt og reagerer umiddelbart hvis det oppstår avvik fra det normale.

Tyveri
Vennligst ikke legg penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander synlig. Det er ikke mye rapporterte tyverier på The Gathering, men vi ser at mange legger igjen eiendelene ubevoktet. Hvis du er alene med utstyret ditt, bli kjent med de som sitter rundt deg slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene hvis noen av dere ikke er tilstede. Skriv ned serienumre, slik at vi kan identifisere eiendelen din hvis vi skulle få den inn.
Kontakt Security hvis noe er stjålet, eller Info:Desk hvis du mister noe.

Garderobe for jenter
Garderobene og dusjene for jenter kan kun åpnes med adgangskort, dette for å øke deres sikkerhet. Jenter kan låne adgangskort til disse garderobene fra Info:Desk.
Husk å levere tilbake kortet når du er ferdig.

Garderobe for funksjonshemmede
Vi har reservert en garderobe for funksjonshemmede deltakere. Adgangskort kan lånes fra Info:Desk. Du bør kunne dokumentere din funksjonshemning for å få tilgang til garderoben. Hvis du ikke kan dokumentere dette, så kan du snakke med Medic som vil vurdere dette.
Husk å levere tilbake kortet når du er ferdig.

Sporing på nettverket
Arrangøren kan benytte seg av nettverkssporing eller andre metoder som et ledd i å finne fram til ansvarlig person/maskin. Dette vil gjelde ved mistanke om distribusjon av narkotika eller barnepornografi/dyrepornografi, og etter samråd med politiet. Slike saker blir overlevert til politiet, og vil kunne kunne medføre utestengelse fra arrangementet.

For mer informasjon

Hvis du har spørsmål angående sikkerhet eller medisinske spørsmål, eller har informasjon som du ønsker vi skal være klar over, er du velkommen til en prat med oss i Securitys vaktrom (glassrom merket med «Security»-banner), eller gå til Medic (rødt banner i sørenden).
Vi er her for å hjelpe deg!

Nødhjelp
For umiddelbar hjelp i nødstilfelle, få noen til å ta tak i en crewmedlem og be de varsle over radio om hjelp eller ring det nasjonale nødnummeret 112.

Brudd på regler
Arrangørene av The Gathering reserverer seg retten til å bortvise deltakere som bestrider vårt reglement eller norsk lov, uten refusjon av billett, reise eller andre utlegg.