Nebula
The Gathering 2012 At the end of the universe
Sosiale medier: Facebook, Twitter, Google+, Flickr
Forsvarsministeren ser til TG for ny kompetanse
Foto: Forsvarets mediesenter/Torgeir Haugaard

Forsvarsministeren ser til TG for ny kompetanse

– Folk som kanskje har vært mer på The Gathering og noe mindre i skogen

Generelt

Det er blant ønskene forsvarsminister Espen Barth Eide la frem da han presenterte forsvarets langtidsplan.

– Vi etablerer en enhet som heter "Cyberforsvaret" på Jørstadmoen, enheten har særlig fokus på beskyttelse mot krigføring i det digitale rom. Det krever kompetanse. Vi trenger folk med talent for det digitale nettverket, sier forsvarsminister Espen Barth Eide til The Gathering.

En annen kompetanse

Forsvarsministeren legger ikke skjul på at slike operasjoner krever en annen kompetanse enn den som forsvaret tradisjonellt søker.

– Folk som kanskje har vært mer på The Gathering og noe mindre i skogen, sier han til NRK.

– De er en litt annen type nisje enn de som ender opp i Telemarksbataljonen, utdyper ministeren overfor The Gathering.

– Men vi kommer fortsatt til å trenge ungdom som liker å gå tur i skogen med sekk på ryggen, understreker Barth Eide humoristisk.

Hvilke krav som stilles til de nye hodene og hva som skal gjøres for å rekruttere disse, er det imidlertid for tidlig for forsvarsministeren å svare på.

– Vi har varslet at vi kommer med en kompetansemelding, denne inkluderer hva slags mennesker og hva slags kompetansestyring vi ønsker. I fremtiden må vi se på nye muligheter for å få frem de nye kvalitetene vi ønsker og ikke bare ungdom i fysisk god form, sier forsvarsministeren.

– Jeg har hørt om The Gathering i mange år og det markedsføres godt, jeg bruker dere som referanse for å illustrere noe annet enn det "tradisjonelle" synet, forklarer Barth Eide.

På lik linje

Cyberforsvaret i seg selv er en vidreføring av Forsvarets Informasjonsinfrastruktur (INI), men blir nå sett på som "et operasjons- og trusselområde på lik linje med luft, land og sjø", i følge forsvarsdepartementet selv.

Forsvarsministeren står, sammen med justisministeren, ansvarlig for de institusjoner som skal ivareta norske interesser i det digitale nettet.

– Det vi ser er at selv om vi alltid blir litt bedre til å beskyette oss, øker trusselen mer, og de som prøver å trenge inn i systemene blir stadig smartere og mer avanserte, forklarer Barth Eide.