Vikingskipet, Hamar
27.–31. mars, 2013

Konstruksjonsregler

Alle konstruksjoner skal være stødige, stabile og bygget i materialer som ikke brenner lett. Lettantennelige stoffer som plastikk, papp og papir tillates ikke som en del av konstruksjonen. I tillegg skal konstruksjonene følge disse forskriftene:


  • Prosjekter som involverer konstruksjoner på tvers av bordradene, eller har en høyde på over to (2) meter fra bordhøyde, må sende søknad til konstruksjon at gathering dot org.

  • Det er ikke anledning til å skru fast, feste eller på noen måte ødelegge bordene for en konstruksjon. Konstruksjonen skal være solid nok til å stå uavhengig.

  • Konstruksjoner skal ikke overstige størrelsen i bredde og dybde som du/dere har fått tildelt. Maks størrelse på konstruksjoner for én deltager er 80 cm i bredde og 55 cm i dybde (Konstruksjoner skal ikke være til hinder for kabler o.l. som blir ført på bordradene). Husk! Dette er utvendige mål på konstruksjonen!

  • Montering av lysbrytere, stikkontakter, vifter og lignende skal være fagmessig utført. Åpenbare feil og/eller dårlige løsninger kan få pålegg om å bli demontert.

  • Skulle en del av konstruksjonen bli plassert midt mellom to paller, slik at bordplaten tar størstedelen av vekten, kan Security pålegge krav om forsterkning av bordplaten (tegning kommer).

  • Konstruksjoner som ikke oppfyller foregående krav, kan få pålegg om å bli forsterket. Hvis dette ikke tas til etterretning, kan Security når som helst pålegge deltakere å ta ned konstruksjonene sine.

  • Security kan også pålegge deltakere å ta ned konstruksjoner som er forhåndsgodkjent, hvis den har åpenbare svakheter eller står i fare for å falle sammen.

  • Det vil bli utført periodisk kontroll av konstruksjonene under arrangementet. Har konstruksjonen blitt innvilget fritak fra forskriftene i forkant av arrangementet, bes dere om å ha godkjenningsarket klart når dere blir oppsøkt av Security. 

  • Hyllekonstruksjoner er ikke tilatt i Creativia Lounge. Dette er pga at bordene som er benyttet der er en annen type enn de som finnes i resten av salen, og ikke tåler like mye vekt.

  • Er dere i tvil om konstruksjonen deres? Ta kontakt med konstruksjon at gathering dot org, eller bruk forumet.

I tillegg ønsker vi å oppfordre alle deltakerne til å bruke sine kreative evner når de utformer hyllene sine - ha årets tema i bakhodet!