Vikingskipet, Hamar
27.–31. mars, 2013
Pass på tingene dine
Foto av Ida Nyborg

Pass på tingene dine

Ta noen forhåndsregler for å unngå tyveri.
Generelt

Ikke legg penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander synlig. Det er ikke mye rapporterte tyverier på The Gathering, men vi ser at mange legger igjen eiendelene ubevoktet. Sitat Security etter en runde: - Jeg kunne eid mange nye telefoner nå.

Bli kjent med de som sitter rundt deg, slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene når dere er borte fra plassen. Skriv ned serienummere, slik at vi kan identifisere eiendelen din hvis vi skulle få den inn til Lost and Found.

Kontakt Security hvis noe er stjålet, eller Info:Desk i nordenden av skipet hvis du mister noe.