Vikingskipet, Hamar
16.–20. april, 2014
Fast Demo

Fast Demo

I fast demo lager man en demo på 8 timer basert på 3 tema som vil bli annonsert ved konkurransens start.

De generelle reglene gjelder for denne konkurransen. Vennligst les dem.

Hva er temaene?

Temaene vil bli annonsert ved konkurransens start. Temaene er obligatoriske, og må refereres til i demoen.

Hvordan deltar jeg?

Du lager en demo som beskrevet over til en valgfri plattform. Merk at vi ikke har mulighet til å støtte alle mulige plattformer.

Plattformer

Vi støtter følgende plattformer:

  • Windows 7. Compomaskinen vil ha installert siste service pack, DirectX og siste grafikkdrivere.
  • Kubuntu 13.10. Compomaskinen vil ha siste grafikkdrivere installert. Ta kontakt med Creativia-crew om spesielle bibliotek trengs.
  • Amiga (emulert). Hvis du har en PPC-demo, vennligst lever et videoopptak.
  • Atari (emulert)
  • C64 (emulert)
  • Nintendo Konsoller (emulert). Dette avhenger på at det finnes tilgjengelige emulatorer som fungerer bra nok. Ta kontakt med Creativia-crew om du ønsker å levere bidrag her.
  • .NET 4.0
  • Java SE (7u51 eller nyere)
  • HTML5/JavaScript, GPU-aksellerert WebGL tilgjengelig.

Om du ønsker å levere et bidrag utviklet for en annen plattform må du ta kontakt med Creativia først. Viser det seg vanskelig å ordne støtte for bidraget ditt ber vi om at det i tillegg leveres inn en video av bidraget der det kjører, samt en demonstasjon av bidraget for å verifisere at det faktisk kjører på platformen.

Kjøretid

Demoen vil ikke bli kjørt i lenger enn 4 minutter.

Testing

Underveis i konkurransen vil det være mulig å teste bidraget sitt på maskinvaren som vil bli brukt til å vise fram bidraget. Det er ikke nødvendig å ha en fungerende, ferdig demo for å teste.

Hva skal jeg levere?

  • Et filarkiv som inneholder alt som trengs for å kjøre bidraget.

Hvordan vinner jeg?

Konkurransen avgjøres ved publikumsstemmer.

Hva kan jeg vinne?

1. plass: 3000 NOK.
2. plass: 2000 NOK.
3. plass: 1000 NOK.