Vikingskipet, Hamar
16.–20. april, 2014

Generelle regler for spillturneringene på the Gathering

Disse reglene gjelder for alle spillturneringene, med mindre reglene for en bestemt turnering sier noe annet.

1)     Rett til å delta

i)        Alle deltagere med gyldig billett til the Gathering har rett til å delta i spillturneringene som avholdes.
ii)      Medlemmer av crew har også lov til å delta.
iii)    Alle som ønsker å delta må både være registrert via nett og bekrefte sin tilstedeværelse ved Game desken.

2)     Antall Turneringer per deltaker

i)        Hver deltager kan delta i så mange spillturneringer en selv vil.

Det vil ikke bli tatt hensyn til spillere/lag som deltar i flere turneringer. Hver turnering blir spilt etter egen tidsplan, og om noen kamper krasjer på tverst av turneringer vil spilleren/laget bli diskvalifisert der spilleren/laget ikke møter opp.

3)     Minimum antall deltagere for å gjennomføre en turnering

i)        En turnering vil bli avholdt hvis den får fire (4) eller flere spillere/lag. Hvis ikke kan turneringen bli avlyst, eller slått sammen med en lignende turnering.

4)     Advarsler og diskvalifisering

i)        Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere eller avvise spillere/lag for enhver årsak vi finner passende.

ii)      Advarsler
En spiller kan få en advarsel om han gjør noe av det følgende:
1. Nekter å følge instruksene til en dommer.
2. Ankommer sent til kamp eller mangler et spill.
3. Bruker stygt språk og/eller oppfører seg dårlig.
4. Ved å gjøre en usportslig handling.

iii)    Diskvalifisering
En spiller kan bli diskvalifisert for en av det følgende:
1. Ved å få flere enn en advarsel.
2. Enhver handling av trusler, mobbing eller vold (fysisk eller verbal) mot deltakere, observatører eller dommere.
3. Bruk av juksekoder eller annen bruk av urimelig taktikk (dvs. avbrudd av motstander, fysisk blokkering, juksekoder, etc.).
4. Ved å mislede en dommer.
5. Ved å ikke være tilstede når en kamp skal spilles
6. Ved å bruke bugs som forandrer spillets funksjon.

5)     Offentliggjøring av Demo/Replay

i)        The Gathering forbeholder seg ikke-eksklusiv rett til offentliggjøring av alle demo/replays og andre filmer som blir tatt under turneringene.

6)     Krav om tilgjengelighet

i)        Det er krav om at spillere/lagledere skal være tilgjengelig til alle tider under turneringens gang. Dette gjelder også for kvalifiseringer som foregår på nettet.

De skal oppholde seg i irc-kanalen #tg.game på quakenet og den oppgitte irc-kanalen for spillet de deltar i.

Spillere skal bruke navnet og/eller kallenavnet de har registrert seg med. Dette er for å gjøre det lettere for alle å vite hvem som kontakter hvem.

7)     Premieutdeling

i)        Alle skal delta på premieutdelingen som foregår rett etter endt finale i turneringen. Dette gjelder for alle turneringer. Spillere/lag som ikke deltar kan miste hele eller deler av premien sin.

ii)      Det er deltagernes eget ansvar å forsikre seg at The Gatherings administrasjon har riktig kontakt og bankkonto informasjon for å kunne gi ut premiene.

iii)   
Hvis det blir for få deltagere i en turnering, vil The Gathering forbeholde seg rettighetene til å fjerne deler av premiene for konkurransen. Også om kravet i punkt 3. blir holdt.

8)     Klager

i)        Alle klager skal leveres på god og formell måte. Senest 24 timer etter oppsatt kampstart.

9)     Endringer i regler

i)        The Gathering forbeholder seg retten til å endre, justere, fjerne og legge til nye regler helt frem til dørene stenger. I så fall vil reglene oppdateres på TGs nettsider. Det er deltagerens eget ansvar å sørge for at en selv opptrer i henhold til de sist publiserte reglene.

Reglene og mer informasjon om de diverse spillene finner du under spillets side i menyen til venstre.