Vikingskipet, Hamar
16.–20. april, 2014

Sikkerhetsregler

Vær vennlig å les denne informasjonen nøye, slik at vi kan gi deg et trygt og godt The Gathering. Dette er reglene for deltagelse for årets TG.

Deltakere under 16 år

Samtlige deltakere som ikke har fylt 16 år må ta med et signert samtykkeskjema fra deres foreldre eller verge, som tillater personen å delta på arrangementet. Samtykkeskjemaet kommer på nettsidene våre seinere.

Fotoidentifikasjon

Alle deltakere må kunne identifisere seg. Dette er nødvendig for å ha komplett oversikt over alle deltakere, og for å håndheve svartelisten.

Ekstra elektrisk utstyr

Det er ikke tillatt å ta med vannkoker, vaffeljern, kjøleskap eller andre hvitevarer. Vi kan bare tilby en viss mengde strøm til hver person - det finnes rett og slett ikke nok strøm til at folk kan ta med slikt. Det vil være et oppmerket område med strømuttak, men du kan heller ikke der koble til kjøleskap o.l. Finner vi ut at noen bryter denne regelen, vil du få en advarsel, samt at vi inndrar utstyret. Prøv heller den flotte beverage cooler-tjenesten vår!

Soving kun på angitte områder

Vi tillater ikke soving nær nødutganger, under bordene i hallområdet eller på gangveiene. Det er heller ikke tillatt å sove i hyller, eller på andre konstruksjoner. Sov kun på angitte områder, for eksempel på tribunen rundt hallen, på oppmerkede områder på gulvet eller i det oppvarmede soveteltet ute (sørenden).

Ikke legg fra deg soveutstyr i soveområdet, da dette hindrer andre deltakere i å finne en soveplass mens du er våken. Gjenlagt og gjenglemt soveutstyr blir samlet i en stor container, og du må selv grave fram dine ting. Vær oppmerksom på at de angitte soveområdene blir vasket to ganger daglig, klokka 08.00 og 20.00. Det betyr at vi kanskje må vekke deg hvis du sover der på disse tidspunktene, så ikke bli sur.

Ingen laserpenner eller lufthorn

For å sørge for at alle har det gøy og ingen får noen skader fra The Gathering er bruken av både laserpekere og lufthorn forbudt. Om vi oppdager at disse benyttes så vil disse bli konfiskert av security.

Røyking

All åpen ild innendørs er forbudt. Røyking er kun tillatt på området bak gjerdene ved hovedinngangen, eller i god avstand fra Vikingskipet. Ikke ta i bruk de grønne nødutgangene, da disse er koblet til et alarmsystem. Det er heller ikke lov å bruke e-sigaretter, da disse er vanskelige å skille fra vanlige sigaretter på avstand, og derfor kan forvirre både deltagere og sikkerhetscrewet. 

Alkohol

All alkoholholdig drikke er strengt forbudt på arrangementet, inkludert parkeringsområdet. Alt av alkohol vil bli beslaglagt og tømt ut. Berusede personer vil ikke slippe inn i hallen. Personer som blir funnet beruset inne i hallen vil bli kastet ut av arrangementet uten refusjon av billettutgifter.

Ingen gratispassasjer

Alle forsøk på å komme seg inn i hallen utenom innsjekkpunktene er strengt forbudt. Sikkerhetsvaktene patruljerer både hallområdet og området rundt hallen, og det er kameraovervåking døgnet rundt. Forfalskede adgangsbånd vil få konsekvenser – husk at pengene vi får inn fra billettene blir brukt til selve arrangementet, og dermed deg.

Salg av koffeinprodukter

Salg eller markedsføring av koffeinprodukter (koffeintabletter, koffeinholdige drikker og andre energidrikker hvor koffeinnivået er høyere enn den lovlige grensen) som ikke er godkjent for salg i Norge, er ikke tillatt. Dette gjelder selv om det er privat fra person til person. Hva du tar med til personlig bruk, er ditt eget ansvar.

Salg generelt

Salg av gjenstander som betraktes som kommersielt salg på grunn av antall eller hensikt, krever tillatelse fra arrangørene gitt FØR arrangementet starter. Nettverksmarkedsføring eller multi-level marketing business er ikke tillatt.

Ved nødssituasjon

Hvis det skulle oppstå en situasjon der alle må evakueres, gå til nærmeste nødutgang. Ikke ta med din datamaskin, da dette vil hindre en ordnet evakuering. Hjelp andre med å komme seg ut, og følg all instruksjoner fra crewet. Hvis du skulle oppdage et brann, utløs den manuelle brannvarslingen, ring 110 eller kontakt et crewmedlem. Følg instruksjoner fra crewet, brannmannskapet og politiet. Hvis brannalarmen utløses, skru av all musikk/lyd, og følg instruksjonene gitt over høyttalerne og/eller megafoner. Sikkerhetsvaktene vil overvåke brannalarmsystemet døgnet rundt, og reagerer umiddelbart hvis det oppstår avvik fra det normale.

Tyveri

Vennligst ikke legg penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander synlig. The Gathering får sjelden inn rapporteringer om tyveri, men vi ser at mange legger igjen eiendeler uten tilsyn. Hvis du er alene med utstyret ditt, bli kjent med de som sitter rundt deg, slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene når noen av dere ikke er tilstede. Skriv ned serienummere, slik at vi kan identifisere eiendelen din hvis vi skulle få den inn. Kontakt Security hvis noe er stjålet, eller Info:Desk hvis du mister noe. Alt av tyveri må anmeldes på politi.no, eller til politiet direkte.

Garderobe for jenter

Garderobene og dusjene for jenter kan kun åpnes med adgangskort, dette for å øke deres sikkerhet. Jenter kan låne adgangskort til disse garderobene fra Info:Desk. Husk å levere tilbake kortet når du er ferdig.

Garderobe for funksjonshemmede

Vi har reservert en garderobe for funksjonshemmede deltakere. Adgangskort kan lånes fra Info:Desk. Du bør kunne dokumentere din funksjonshemming for å få tilgang til garderoben. Hvis du ikke kan dokumentere dette, kan du snakke med Medic, som vil vurdere dette. Husk å levere tilbake kortet når du er ferdig.

Sporing på nettverket

Arrangøren kan benytte seg av nettverkssporing eller andre metoder som et ledd i å finne fram til ansvarlig person/maskin. Dette vil gjelde ved mistanke om distribusjon av narkotika eller barnepornografi/dyrepornografi, og etter samråd med politiet. Slike saker blir overlevert til politiet, og vil kunne medføre utestengelse fra arrangementet.

Tørris

Det er ikke tillat å ta med seg tørris til The Gathering.

For mer informasjon

Hvis du har spørsmål angående sikkerhet eller medisinske spørsmål, eller har informasjon som du ønsker vi skal være klar over, er du velkommen til en prat med oss i Securitys vaktrom (glassrom merket med «Security»-banner), eller gå til Medic (rødt banner i sørenden).
Vi er her for å hjelpe deg!

Nødhjelp

For umiddelbar hjelp i nødstilfeller, få noen til å ta tak i en crewmedlem, og be dem varsle over radio om hjelp eller ring 112.

Brudd på regler

Arrangørene av The Gathering reserverer seg retten til å bortvise deltakere som bestrider vårt reglement eller norsk lov, uten refusjon av billett, reise eller andre utlegg.

Vi håper du vil ha det like gøy på arrangementet som vi har det med å lage det!