Vikingskipet, Hamar
16.–20. april, 2014

TG-ledelsen er på plass

KANDU kan nå presentere Ledergruppen for The Gathering 2015. Det kom i år rekordmange søknader til de ulike posisjonene, og etter et grundig arbeid med spørsmål og intervjuer av kandidatene, har Styret kommet frem til en gruppe som sammen skal forme TG15. Vi er overbevist om at de vil gjøre en svært god jobb og samarbeide godt sammen.
Generelt

Den nyvalgte Ledergruppen er satt sammen av personer med ulike interesser, kunnskaper og ferdigheter som utfyller hverandre og sammen kan bringe The Gathering inn mot fremtiden.

TG-Ledelsen for TG15 består av:

  • Andreas Martin Aanerud - Core-Organizer
  • Guro Faller - Event-Organizer
  • Ida Nyborg - Info-Organizer
  • Harald M. Christiansen - Security-Organizer
  • Peter Blakstad - Tech-Organizer
  • Mats Frøiland - Crewombud
  • Marianne Skadal - Deltakerombud
  • Andreas Lindrupsen - Koordinator
  • Andreas-Johann Østerdal Ulvestad - Økonomiansvarlig

Andreas Lindrupsen har frem til i dag vært en del av KANDUs Kontrollkomité, men fratrer nå fra dette vervet, ettersom han er valgt som Koordinator for TG15.

Takk til Vegard og Simon

KANDU vil benytte anledningen til å takke to personer som har gjort en fantastisk innsats de to siste årene.

Vegard Skjefstad var med på å starte The Gathering og har vært arrangør siden 1992. Vegard har vært primus motor i en lang årrekke og lagt ned en innsats uten sidestykke, med kontinuerlig TG-arbeid året rundt. Vegard er ofte den aller siste som forlater Vikingskipet, og har hele tiden hatt fokus på å skape et best mulig arrangement for deltakerne. Han overlater et velfungerende crew videre til ny Core-Organizer.

Simon Eriksen Valvik har vært ansvarlig for informasjon på The Gathering i fire år. I denne perioden har han endret måten pressearbeidet gjøres på, skapt mer blest rundt datainteressen og bygget et velfungerende og sosialt Info-crew.

Vi vil også takke alle andre søkere som ikke har blitt valgt. Styret har hatt en veldig utfordrende oppgave med valg av ledergruppe, da det var svært mange godt kvalifiserte søkere. Vi inviterer alle søkere til å bli med på å skape et enda bedre TG og flere aktiviteter året rundt.