Lost and found

What to do if you lost anything at The Gathering.

If you have lost anything at The Gathering, please contact lostandfound@gathering.org. Remember to include a detailed description of whatever you have lost. If you have lost something, you need to contact us before Monday 27th of April.

Hvis du har mistet noe under The Gathering, vennligst kontakt lostandfound@gathering.org. Husk å legg med en detaljert beskrivelse av det du har mistet. Hvis du har mistet noe må du melde i fra dette innen mandag 27. april.