Norsk: Ankomst med bil

Vi har endret på kjøremønsteret for dere som ankommer med bil.

E6 fra sør
Deltakere som ankommer fra E6 i sør oppfordres til å svinge av ved avkjøring 66, inn på Rv 24 mot Stange. I rundkjøringen i Stange tar man første til høyre, nordover, på Rv 222. Denne veien følger man over Stangebroen og til Espern. Her blir man tatt imot av vårt sikkerhetspersonell, som vil lede dem rett inn på parkeringsplassen.

E6 fra nord
Ta av ved avkjøring 69 og inn på Fv 84, følg skilt mot Rv 222 og Hamar. Etter litt kommer man til en rundkjøring, og her tar man første til høyre og inn mot Hamar sentrum. Hold deg på denne veien og i Hamar sentrum, sving til venstre på Fv 75. Ved å følge den, passerer man togstasjonen og vil komme til rundkjøringen ved Espern og parkeringen for The Gathering.

Vi har delt plassen opp i to områder, det største området er for de som skal parkere under hele TG og det andre området er en korttidsparkering for de som skal laste av utstyr. På korttidsparkeringen kan man kun stå i 10 minutter, og sjåføren må være ved bilen hele tiden.

Vis hensyn og vær tålmodig i trafikken!