Sikkerhetsregler

Deltagere under 16 år

Samtlige deltagere som ikke har fylt 16 år innen den dagen de skal på TG, må ta med et signert samtykkeskjema fra foreldre eller verge, som tillater personen å delta på arrangementet. Samtykkeskjema finner du her.

Fotoidentifikasjon

Alle deltagere må kunne identifisere seg. Dette er nødvendig for å ha komplett oversikt over alle deltakere. Gyldig bevis er bankkort, førerkort og pass.
Ingen laserpenner eller lufthorn
For å sørge for at alle har det gøy og ingen får noen skader på The Gathering, så er bruken av laserpekere og lufthorn forbudt. Om vi oppdager at disse benyttes, så vil Sikkerhet konfiskere dette.

Røyking

All åpen ild innendørs er forbudt. Røyking er kun tillatt på angitt området, som er bak gjerdene ved hovedinngangen, eller i god avstand fra Vikingskipet. Ikke ta i bruk nødutganger da disse er koblet til et alarmsystem.
Det er heller ikke tillatt å bruke e-sigaretter innendørs, da disse er vanskelig å skille fra vanlige sigaretter på avstand, og derfor kan forvirre både deltagere og crewet.

Alkohol

All alkoholholdig drikke er strengt forbudt på arrangementet, inkludert på parkeringsområdet. Alt av alkohol vil bli beslaglagt og tømt ut. Berusede personer vil ikke slippe inn i hallen. Personer som blir funnet beruset inne i hallen vil bli kastet ut av arrangementet uten refusjon av billettutgifter.

Soving kun på angitte områder

Vi tillater ikke soving nær nødutganger, under bordene i hallområdet eller på gangveiene. Det er heller ikke tillatt å sove i hyller, eller på andre konstruksjoner. Sov kun på angitte områder, for eksempel på tribunene rundt i hallen, på oppmerkede områder på gulvet eller i det oppvarmede soveteltet ute i sørenden.

Ikke legg fra deg soveutstyr i soveområdet, da dette hindrer andre deltagere i å finne en soveplass mens du er våken. Gjenlagt og gjenglemt soveutstyr vil bli samlet sammen og du må selv grave frem dine ting.

Vær oppmerksom på at deler av soveområdene vil bli vasket to ganger daglig, klokka 07:00 - 09:00 og 19:00 - 21:00. Det betyr at vi kanskje må vekke deg hvis du sover på disse tidspunktene.

Ingen gratispassasjerer

Alle forsøk på å komme seg inn i hallen utenom innsjekkpunktene er ikke tillatt. Sikkerhetsvaktene patruljerer både hallområdet og området rundt hallen, og det er kameraovervåkning døgnet rundt. Forfalskede adgangsbånd vil få konsekvenser - husk at pengene vi får inn fra billettene blir brukt til selve arrangementet og dermed deg.

Salg av koffeinprodukter

Salg eller markesføring av koffeinprodukter (koffeintabletter, koffeinholdig drikker og andre energidrikker hvor koffeinnivået er høyere enn den lovlige grensen) som ikke er godkjent for salg i Norge, er ikke tillatt. Dette gjelder selv om det er privat fra person til person. Hva du tar med til eget bruk, er ditt ansvar. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til gjeldende regler.

Salg generelt

Salg av gjenstander som betraktes som kommersielt salg på grunn av antall eller hensikt, krever tillatelse fra arrangører gitt FØR arrangementet starter. Nettverksmarkedsføring eller multi-level marketing business er ikke tillatt.

Ekstra elektrisk utstyr

Vikingskipet har begrensninger i hvor mye strøm vi kan levere til hver enkelt plass, og det finnes rett og slett ikke nok strøm til at alle kan ta med hva de vil. Ekstrautstyr som vaffeljern, kjøleskap (uansett størrelse og uavhengig om det kobles via USB), kaffetrakter og andre hvitevarer er ikke tillatt. Det vil være et antall vannkokere tilgjengelig på eget område som du kan benytte. Du kan også ta med vannkoker selv, disse må benyttes i eget oppmerked område med strømuttak, eller i strømuttak som finnes under tribuner. Disse kan ikke benyttes på plassen.

Finner vi utstyr som er koblet til strøm langs bordradene, vil du få en advarsel samt at utstyret kan bli inndratt, og levert ut igjen ved arrangementets slutt. Prøv heller den flotte beverage-cooler tjenesten vår.

Lydanlegg

De senere år så har vi sett at stadig flere kjøper egne plasser til sitt lydanlegg. I forbindelse med at The Gathering har inført en begrensning på en plass per deltager, så vil vi også ha noen restriksjoner på den fysiske størrelsen av anlegget. Store PA-anlegg som passer bedre på en konsertarena, og som krever stor, fysisk plass slik at de ikke kan stå på plassen eller i en eventuell hylle, tillates ikke.

Anlegget må få plass innenfor den bordplass du har tilgjengelig. Gulvstående høyttalere tillates, dersom "fotavtrykket" ikke overstiger 20x20 cm og plasseres innenfor rimelig avstand fra din plass. Disse høyttalerene skal vende inn mot plassen, og ikke ut mot andre.
Høyttalere som plasseres på selve bordplassen, eller i hyller, skal være normalt dimensjonert. Her må sunn fornuft brukes.

Vi ønsker ikke et stille TG, og oppfordrer de som ønsker å spille musikk, om å gjøre dette. Vi ber om at alle viser hensyn til hverandre, og at de spiller for seg selv, og ikke for de som sitter på den andre siden av salen.

Under foredrag, show og konserter fra vår hovedscene så skal anlegg skrus av slik at dette ikke forstyrrer.

Sikkerhetsvakter vil gå runder og kontrollere dette. Brudd på disse reglene vil medføre advarsler, og i verste fall at utstyret bli inndratt og tilbakelevert ved arrangementets slutt.

Tørris

Det er ikke tillatt å ta med, eller bruke, tørris på The Gathering

Garderobe for jenter

Garderobe og dusjer for jenter kan kun åpnes med eget adgangskort. Jenter kan låne adgangskort til disse garderobene fra Info:Desk. Husk å lever tilbake kortet når du er ferdig.

Garderobe for funksjonshemmede

Vi har reservert en garderobe for funksjonshemmede deltagere. Adgangskort kan lånes fra Info:Desk. Du bør kunne dokumentere din funksjonshemming for å få tilgang. Hvis du ikke kan dokumentere dette, så kan du kontakte Medic som vil vurdere dette.
Husk å lever tilbake adgangskortet når du er ferdig.

Sporing på nettverket

Arrangøren kan benytte seg av nettverksporing eller andre metoder som et ledd i å finne frem til ansvarlig person/maskin. Dette vil gjelde ved mistanke om distribusjon av narkotika eller barnepornografi/dyrepornografi, og kun etter samråd med politiet. Slike saker blir overlevert til politiet, og vil kunne medføre utestengelse fra arrangementet.

Tyveri

Vennligst ikke legg penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander synlig. The Gathering får sjeldent inn rapporter om tyveri, men vi ser at mange legger igjen eiendeler uten tilsyn. Hvis du er alene med utstyret ditt, bli kjent med de som sitter rundt deg slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene når noen av dere ikke er tilstede. Skriv ned serienummere, slik at vi kan identifisere eiendelen din hvis vi skulle få den inn. Kontakt Sikkerhet hvis noe er stjålet, eller Info:Desk hvis du mister noe. Om du finner noe som ikke er ditt, lever dette til Info:Desk. Alt av tyveri må anmeldes på www.politi.no eller til politiet direkte.
Vi kan ikke hjelpe med anmeldelser.

Ved nødsituasjon

Hvis det skulle oppstå en situasjon der hallen må evakueres, så vil dette bli varslet over vårt PA-anlegg samt at alle taklys vil bli skrudd på. Gå til nærmeste nødutgang i et rolig tempo. Ikke ta med deg din datamaskin eller bagasje, da dette vil hindre en ordnet evakuering. Hjelp andre med å komme seg ut, og følg alle instruksjoner ifra crewet. Sikkerhetscrewet vil ha gule refleksvester.
Hvis du skulle oppdage en brann, utløs nærmeste manuelle brannmelder, kontakt et crewmedlem eller ring 110.

Følg instruksjoner fra crewet, brannmansker og politiet. Hvis brannalarmen utløses, skru av all musikk/lyd og følg instrukser gitt over PA-anlegg og/eller megafoner. Sikkerhetsvaktene vil overvåke brannalarmsystemet døgnet rundt, og reagerer umiddelbrat hvis det oppstår avvik fra det normale.

Brudd på regler

Arrangøren av The Gathering reserverer seg retten til å bortvise deltakere som bryter vårt reglement, eller norsk liv, uten refusjon av billett, reise eller andre utlegg.

Nødhjelp

For umiddelbar hjelp i nødstilfeller, kontakt et crewmedlem og be disse om hjelp, eller ring politiet på 112.

For mer informasjon

Hvis du har spørsmål angående sikkerhet eller medisinske spørsmål, eller har informasjon som du ønsker at vi skal være klar over, er du velkommen til en prat med oss i Sikkerhet sitt vaktrom. Du finner oss rett ved der hvor den store skøyta henger fra taket, i glassburet merket med “Security”, eller du kan gå til Medic som du finner helt i sør, som er merket med stort, rødt banner. Vi er her for å hjelpe deg.

Du kan også sende oss en e-post til security(at)gathering dot org, eller til medic(at)gathering dot org.