Vikingskipet, Hamar 23.–27. mars 2016

English

Datoer for plassreservering

Plassreservering for grupper åpner fra 18. februar. Mindre grupper får velge plass frem mot 21. februar. Fra 21. februar klokken 17 kan alle velge plass.

Hver gruppe må velge seg én person som «seater», en person som får ansvar for å plassere gruppen der de vil sitte. Vi oppfordrer alle som vil sitte sammen til å være tidlig ute, og å velge en seater for sin gruppe i god tid innen disse datoene.

  • 40+ personer: 18.02.16 17:00
  • 20+ personer: 18.02.16 20:00
  • 10+ personer: 19.02.16 17:00
  • 5+ personer: 20.02.16 17:00
  • 1+ personer: 21.02.16 17:00

Siste mulighet til å velge plass på forhånd er 17. mars

Trykk her for større bilde av hallkartet

Høyttalerfri sone

Rad 58 og radene til høyre for den på kartet er i den såkalt høyttalerfrie sonen. Her tillates kun små PC-høyttalere, ingen store anlegg.

Plasser for todagerspass

Deltakere med todagerspass kan kun velge plasser på rad 5 og 6, nærmest Nordre Sving (nederst til venstre i bildet).

Flankeplankeplasser

Det er en liten ekstra rad med plasser i toppen av bildet, som kan sees under tribunene. Disse plassene er på hallgulvet, men inntil veggen. Dette er ordinære plasser, bare litt mer adskilt fra de andre.

For mer informasjon om hvordan selve plassreserveringen foregår, se vår guide til plassreservering.