Vikingskipet, Hamar 23.–27. mars 2016

English

Paneldebatt på scenen klokken 18:30

Lurer du på hva de politiske partiene mener om programmering som fag på skolen? Om produksjonsstøtte til dataspill? Om eSport og spill sin rolle i samfunnet eller hvor de står på personvern og overvåkning på internet? Dette er temaer som er viktige for oss som er på The gathering. Derfor har Kandu har invitert ungdomspartiene til paneldebatt så vi kan finne ut hvor de etablerte partiene står i disse sakene.

Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, AUF, Unge Venstre, Grønn ungdom, Unge Høyre og Fremskritspartiets ungdom stiller til en spennende debatt på hovedscenen klokken 1830.

Send dine spørsmål til @dataungdom eller kontoret@kandu.no

Temaene som skal debatteres er:

  • Den digitale skolen: Kunnskapsløftet slår fast at digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet som alle elever i den norske skole skal utvikle. Hvordan mener ditt parti at skolen best skal nå det målet? Bør programmering gå inn som fag i skolen? Bør spill brukes som læringsmetode? Skal elever får frihet til å bruke digitale verktøy i all undervisning eller bør bruken av digitale verktøy være målrettet når det først forekommer?

  • Digital kultur sin status: Spill og andre digitale medier er vår tids mest populære kulturuttrykk, samtidig så er det et nærmest totalt fravær av offentlig og systematisk satsing på spillproduksjon og nye digitale medier. Bør statusen til digital kultur heves og hvordan skal det gjøre? Bør staten ta ansvar for at det utvikler seg en breddeidrett innenfor eSport?

  • Personvern og overvåking på nett: *Uansett om du driver med etterretning, markedsføring eller byplanlegging så er informasjonen vi legger fra oss på nett spennende. Hvordan skal vi tenke personvern i vår tid, når teknologi utfordrer den tradisjonelle forståelsen av privat Og hva skal vi tillate i samfunnssikkerhetens navn?

Vi vil gjerne høre hva deltagerne på TG lurer på. Derfor vil vi at du skal tweete dine spørsmål til @dataungdom eller sende de på epost til kontoret@kandu.no så kan det hende vi stiller ditt spørsmål til panelet.