Vikingskipet, Hamar
12.–16. april 2017

English

Har du lyst til å være med å arrangere The Gathering?

Crewopptak for TG18 har nå startet.

The Gathering gjennomføres ved hjelp av flere hundre frivillige som står på gjennom hele påsken. De frivillige er organisert i crew under 3 store hovedgrupper: Core, Event og Location.

Som medlem i TG-crew må du regne med å stå på, vi jobber hardt for å gjøre påsken til en uforglemmelig opplevelse – både for deltakere og crew. I crew har vi et sterkt samhold, og en felles iver og engasjement som kommer godt med – det er ikke lett å lage verdens beste dataparty.

crewbildeHer er (nesten) alle de fine folkene som lagde TG15.
Foto: Vetle Halvorsen

Flere av crewene har også oppgaver i forkant og etterkant av arrangementet. For å lese mer om de forskjellige crewene, gå til crewbeskrivelser. Dersom dette frister, send inn en søknad på Wannabe.

Tips til søknad

  • Skriv forståelig og saklig, hold deg helst til bokmål, nynorsk eller engelsk. En godt skrevet søknad med korrekt språk gir et bedre førsteinntrykk.

  • La den som skal lese søknaden din få vite hvorfor akkurat du bør velges inn i dette crewet. Vær spesifikk – ved å si at du kan bidra «med din erfaring» eller «ved å være et positiv tillegg til crewet» vet vi fortsatt lite om deg.

  • Beskriv relevant bakgrunn eller erfaring som du mener kan komme til nytte for deg og arrangør.

  • Husk at chiefen kun kan se søknaden din, ikke noe mer – han eller hun kan ikke gjette seg frem til hvilke egenskaper du har dersom du ikke beskriver dem. Selv om tekstfeltene er små, så oppfordres det til å skrive utfyllende.

  • Få en venn eller foreldre til å se over søknaden før du leverer den. Det kan være greit å få en ekstra tilbakemelding.

  • Tenk nøye over hvorvidt du vil prioritere valgene dine eller ikke. Dersom du har et litt for ambisiøst førstevalg kan det bli vanskelig å komme inn i det hele tatt. Grunnen er at chiefer prioriterer å se på de som har sitt crew på førstevalg først, og crew-valg nummer to og tre er kanskje fullt idet du har fått avslag fra ditt førstevalg. Husk å lese crewbeskrivelsene nøye, og svar på eventuelle tilleggsspørsmål etter beste evne.

  • Sist men absolutt ikke minst: Sørg for å gjøre deg selv kjent. Våre fantastiske frivillige er ofte frivillige på andre dataparties, så det kan være en idé å bidra ellers på dataparties rundt i Norge. Det er også en idé å søke på andre crew dersom du ikke kommer inn i crewene med høye opptakskrav.