Vikingskipet, Hamar
12.–16. april 2017

English

Utstyr for flere titalls millioner til TG17

The Gathering låner nettverksutstyr til 50 millioner.

En helt essensiell del av The Gathering er nettverksarkitekturen som forsyner 7 000 deltakere med lynraskt nettverk. nLogic låner The Gathering utstyr for over 50 millioner kroner. Erfaringen man gjør seg på Norges største datatreff skal komme andre datatreff til gode.

– Vi er veldig takknemlige for at nLogic har gjort så mye utstyr tilgjengelig for The Gathering, sier teknisk ansvarlig for The Gathering Peter Blakstad. – Vi har kunnet velge fra øverste hylle og det er noe vi slettes ikke tar for gitt!

- Vi lærer kontinuerlig av erfaringer vi gjør oss med utstyret og jobber kontinuerlig med å forbedre dette. I år har vi blant annet økt fokuset på sikkerhet, sier Blakstad.

- For oss handler det om å være en del av det tekniske miljøet på datatreffene. En del av våre ansatte kommer med erfaring fra LAN-miljøet. nLogic ønsker derfor å gi noe tilbake til miljøet ved å bidra med utlån av utstyr man ellers ikke ville hatt tilgang til, sier administrerende direktør i nLogic Erlend Bonesvoll.

Et fora for nettverksteknikere

The Gathering inviterer alle som jobber med den tekniske infrastrukturen på datatreff i Norge og omegn.

- Vi ønsker å skape et møtested der teknikere kan dele erfaring og kompetanse med hverandre. Folk kan diskutere alt fra dype tekniske problemer til planlegging av fremtidige datatreff, sier Kristian Lyngstøl, nettverkstekniker på The Gathering. - Jeg har vært med på datatreff overalt i Norge, med alt fra 50-150 til 7 000 deltagere. Du kan si at jeg er en LAN-junkie, men både miljøet, menneskene jeg jobber med og det tekniske fascinerer meg veldig.

De som er påmeldt til teknikermøte på The Gathering representerer 12 forskjellige datatreff. Blant dem kommer det en delegasjon fra et tysk datatreff som drifter et nettverk for 3000 deltagere.

Bonesvoll synes det er positivt at man kan hjelpe hverandre med ekspertise og erfaring.

- Selv om vi er en kommersiell aktør, henter vi masse erfaring ved å knytte oss til det frivillige miljøet. Vi bidrar derfor gladelig med utstyr til arrangementet The Gathering. Det er ekstra positivt å se at erfaring man gjør seg på The Gathering også kommer andre datatreff til gode.