Vikingskipet, Hamar
12.–16. april 2017

English

Kontakt

Våre kontaktpersoner foretrekker å svare på spørsmål per e-post. Dette fordi alle vi som jobber med The Gathering gjør dette frivillig ved siden av jobb og studier, så vi har begrenset med tid til å snakke i telefonen.

Alle nyheter vil bli publisert her på gathering.org først. Dette gjelder informasjon om konkurranser, billettsalg, setevalg, sceneshow osv. Vennligst respekter at nettsiden er vår primære informasjonskanal, vi vil ikke kunne komme med nyheter om arrangementet som ikke allerede er publisert her på gathering.org.

Legg ved din kontaktinformasjon når du sender oss en e-post, sånn at vi kan svare på din henvendelse på enklest mulig måte.

Hovedkontakt

E-post: info@gathering.org

Deltagerombud

Deltagerombudet er som alle andre i crew på TG, frivillig, og har dermed begrenset med tid til å besvare telefonsamtaler. Vi ber derfor om at henvendelser som ikke er veldig viktige, sendes til oss på e-post.

E-post: do@gathering.org
Telefon: +47 462 96 710

Sponsorkontakt

E-post: sponsor@gathering.org

Pressekontakt

Kontaktperson: Simon Eriksen Valvik
E-post: presse@gathering.org
Telefon: +47 400 50 100
Presserom direkte: +47 923 40 555
Søk akkreditering

Pressekontakten er ansvarlig for håndtering av alle presserelaterte spørsmål. Vennligst ikke ring dette nummeret dersom du ikke har spørsmål til pressesenteret. Pressekontakten kan ikke hjelpe deg med noe annet enn presserelaterte spørsmål.