Vikingskipet, Hamar
12.–16. april 2017

English

Konstruksjonsregler

Sikkerhetsteamet har egne konstruksjonsansvarlige som vil hjelpe dere, om dere har spørsmål rundt dette. Disse vil også være tilstede i Vikingskipet for å godkjenne konstruksjoner fortløpende.

Alle konstruksjoner skal være stødige, stabile og bygget i materialer som ikke brenner lett. Lettanntennelige stoffer som plastikk, papp og papir tillates ikke som en bærende del av konstruksjonen, men kan godkjennes dersom dette er endel av dekorasjonen.

Søk gjerne på internet og se hva andre har gjort tidligere år, med tanke på design og utforming. Det er mange smarte løsninger som har blitt brukt tidligere år.

Størrelse: Konstruksjonen kan ikke overstige bredden og dybden på den plassen du/dere har fått tildelt. Maks størrelse på konstruksjonen er 80 cm i bredde og 55 cm i dybde. (Konstruksjonen kan ikke være til hinder for kabler o.l. som blir ført på bordradene). For to plasser blir det da 160 cm i bredde, og 55 cm i dybde. Husk! Dette er utvendige mål på konstruksjonen.

I tillegg skal disse reglene følges:

 • Hyller kan ikke komme i konflikt med switchstativene som står på bordplatene. Switchstativ vil alltid ha førsteprioritert ved en eventuell konflikt.
 • Konstruksjoner som har en høyde på over 2 meter, over bordraden, må det søkes om særskilt tillatelse for. Denne sendes til konstruksjon@gathering.org og må inneholde mest mulig informasjon, samt plassen denne skal stå på. Bilder og tegninger er et pluss.
 • Det tillates ikke konstruksjoner over gangpassasjer, mellom bordradene.
 • Det er ikke anledning til å skru fast, feste eller på noen måte ødelegge bordene for en konstruksjon. Man kan heller ikke basere seg på at konstruksjonen kan festes i bordene. Konstruksjonen må være stødig nok til å kunne stå uavhengig.
 • Montering av lysbrytere, lys, vifter og lignende skal være fagmessig utført. Åpenbare feil og/eller dårlige løsninger kan få pålegg om å bli demontert.
 • Skulle en konstruksjon bli plassert midt mellom to paller, slik at bordplaten tar størstedelen av vekten, kan Sikkerhet pålegge krav om forsterkning av bordplaten.
 • Alle konstruksjoner som blir godkjent, vil få et godkjenningsark.
 • Vi oppfordrer alle deltagere som skal ha med musikkanlegg, at disse er av en slik størrelse at de kan plasseres i hyllekonstruksjonen. Se de generelle sikkerhetsreglene for veiledninger angående størrelse osv.
 • Under arrangementet så vil det bli utført periodisk kontroll av konstruksjonene. Dere bes om å ha godkjenningsarket tilgjengelig om dere blir spurt om dette.
 • Sikkerhet kan pålegge at en konstruksjon blir bygget om, eller tatt ned, om den ikke oppfyller kravene.

 • Konstruksjonen må også fjernes etter TG. Du kan enten ta denne med deg hjem, eller du kan levere den i containeren som blir satt i nordenden av Vikingskipet på søndagen.

 • Er dere i tvil om konstruksjonen deres? Ta kontakt med konstruksjon@gathering.org.

Vi oppfordrer alle som skal bruke konstruksjoner, til å ha årets tema i bakhodet når dere gjør alt klart for The Gathering.