Laster...

Brev fra sikkerhetsansvarlig

Hei foreldre og foresatte.

Jeg heter Tonette Grytemark og er sikkerhetsansvarlig på The Gathering.

Jeg har tenkt til å fortelle litt om hvilken bakgrunn jeg har, samt litt om hvordan vi er organisert og hvordan vi drifter vaktholdet under The Gathering.

Hvem er jeg?

Jeg har vært med i crewet på TG siden 2009, alle årene innen sikkerhet. Siden 2012 hatt lederstillinger innen sikkerhet på TG og TG 2018 blir andre året som sikkerhetsansvarlig. Ved siden av TG, så har jeg jobbet med sikkerhet på Slottsfjell festivalen, Digitality X og konserter i regi av stundentsamfunnet i Vestfold. I tillegg er jeg godkjent førstehjelper i Røde Kors Hjelpekorps, og har deltatt som førstehjelper på forskjellige arrangementer siden 2012. Dette er ikke noe som er min primærjobb, dette er noe jeg gjør fordi jeg trives med å jobbe med mennesker, og det å sørge for at andre kan ha trygge og gode rammer rundt seg, slik at de kan konsentrere seg om å nyte opplevelsen.

Nødetater

Vi har arrangert The Gathering i Vikingskipet i over 20 år, så vi kjenner skipet veldig godt. Vi har i alle år hatt et tett og nært samarbeid med Hamar kommune, alle nødetatene på Hamar og Hamar Olympiske Anlegg som drifter Vikingskipet. Brannvesenet holder til i en bygning rett ved Vikingskipet, politiet er støtt og stadig innom for å lære noe nytt og vi har en god dialog med legevakten og kommunelegen på Hamar.

Vårt eget sikkerhetsteam

Sikkerhetsseksjonen på The Gathering kan deles inn i 2 hovedområder; Sikkerhet og Førstehjelp. Disse er igjen delt inn i 3 skift som jobber hele uken.

Sikkerhet har noen faste poster hvor det gjøres adgangskontroll. Mesteparten av jobben gjøres ute blant deltagerene hvor de går rundt, svarer på spørsmål, prater med deltagerene og gjør sitt beste for at alle trives. Sikkerhet har også ansvaret for å sjekke at alle medbrakte hyllekonstruksjoner er forsvarlig bygget og satt opp.

Førstehjelpsteamet bemanner førstehjelpsstasjonen inne i Vikingskipet. Bakgrunnen til de aller fleste av disse, er fra helsevesenet eller forsvaret. Felles for de, er at de har evnen til å holde hodet kaldt og at de er flinke til å prate med mennesker. De aller fleste hendelser som involverer førstehjelpsteamet, skyldes i stor grad mangel på søvn, næring og som resultat av allergier.

Både Sikkerhet og Førstehjelpsteamet har egne, døgnbemannede kontorer hvor deltagerene kan henvende seg om det er noe. Vi har også et tett samarbeid med Deltagerombudene og Informasjonsdesken slik at vi bistår hverandre raskt om det er behov for svar eller avklaringer.

Forhåndsregler

The Gathering samler over 5000 mennesker i vikingskipet. Selv om vi ønsker at alle er snille og greie, så er det viktig å ta noen forhåndsregler:

  • Ikke la små verdisaker som lommebok, bankkort, usb-pinner, datautstyr o.l. ligge lett tilgjengelig på plassen.
  • Noter ned serienummer/IMEI-nummer på telefonen. Da blir det enklere å stenge denne, om den blir borte.
  • Ha det ryddig på plassen din, da er det ikke så lett at ting blir borte
  • Bli kjent med sidemannen din

 

Mvh

Tonette Grytemark

Sikkerhetsansvarlig,

The Gathering