Booking update?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by intellius on March 24, 1997 at 15:07:18:

Jeg har prøvd å booke mine tre plasser siden lørdag, men det står bare "ticket number not found", så når blir dette oppdatert?


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]