Re: Mobil-telefoni


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by Jan Vilhelmsen on March 24, 1997 at 17:20:22:

In Reply to: Mobil-telefoni posted by Trond on March 23, 1997 at 14:32:30:


: Er det lov/mulig å bruke mobil telefon inne på TG?

: Er det "soner" der man ikke burde bruke det?

Mobiltelefoner vil ikke bli tillat innen en rekkevidde på 200m utenfor vikingskipet i og med at det forstyrrer HUB'ene og kan få hele nettverket samt strømnettet til å kolapse.


Anoa, Crusaders
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]