Re: file_id.diz


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by Karl Pengeless on March 24, 1997 at 23:00:28:

In Reply to: file_id.diz posted by Kjell Penge on March 20, 1997 at 14:47:51:

Jeg vet ikke hva en file_id.diz er. Men kan ikke du heller gi meg litt penger da?!?!Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]