Re: Mobil-telefoni


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by Jan Vilhelmsen on March 24, 1997 at 23:18:11:

In Reply to: Re: Mobil-telefoni posted by Preben Tønnessen on March 24, 1997 at 18:10:51:


:
: :
: : : Er det lov/mulig å bruke mobil telefon inne på TG?

: : : Er det "soner" der man ikke burde bruke det?

: : Mobiltelefoner vil ikke bli tillat innen en rekkevidde på 200m utenfor vikingskipet i og med at det forstyrrer HUB'ene og kan få hele nettverket samt strømnettet til å kolapse.

: :
: : Anoa, Crusaders

: detta er sprøTT...... hva faen er galt med å bruke MOBILEN innenfor 200Meter........FORKLAR....

Normalt er dette lov, å bruke telefon i vikingskipet altså. men på grunn av det komplekse nettverket vi skal sette opp kan dette by på problemer... Altså, HUB'ene er VELDIG sensitive for mobil telefoni (akkurat som stereo anlegg blipper og blopper når det ringer på mobilen) og hele strømnettet blir styrt via nettverket i år, slik at publikum vil kunne stemme på om lyset skal være på eller ikke (dette skapte stort opprør i fjor så derfor skal DERE få bestemme). Siden HUB'ene har lett for å knele ved mobiltelefoni er det da ikke så grådig stili å bruke mobiltelefonen inni vikingskipet...
Hvis man gjør dette vil sannsynligvis noe knele og da blir synderen straffet hardt, vi skal nemlig ta med en mobiltelefon peiler som finner mobiltelefoner enten de er skrudd på eller nettop brukt, det henger igjen en liten mengde høyfrekvente radiobølger i lufta rundt telefonen etter at det er blitt ført en samtale, det er altså dette vi finner deg på...!

Mvh

Anoa, Crusaders


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]