Re: Mobil-telefoni


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by Trond on March 25, 1997 at 22:48:29:

In Reply to: Re: Mobil-telefoni posted by Jan Vilhelmsen on March 24, 1997 at 17:20:22:

: : Er det lov/mulig å bruke mobil telefon inne på TG?
: : Er det "soner" der man ikke burde bruke det?

: Mobiltelefoner vil ikke bli tillat innen en rekkevidde
: på 200m utenfor vikingskipet i og med at det forstyrrer
: HUB'ene og kan få hele nettverket samt strømnettet til å
: kolapse.

Håper dette blir repektert. Jeg lurer, er det
skummelt for nettet om telefonen står på STAN-BY
da? Det er vel heldst når den ringes med at det
er størst fare?

Mvh, Trond.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]