Re: Mobil-telefoni


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by Halvor R Johansen on March 25, 1997 at 23:10:55:

In Reply to: Re: Mobil-telefoni posted by Bjarne on March 25, 1997 at 00:45:48:

: : Normalt er dette lov, å bruke telefon i vikingskipet altså. men på grunn av det komplekse nettverket vi skal sette opp kan dette by på problemer... Altså, HUB'ene er VELDIG sensitive for mobil telefoni (akkurat som stereo anlegg blipper og blopper når det ringer på mobilen) og hele strømnettet blir styrt via nettverket i år, slik at publikum vil kunne stemme på om lyset skal være på eller ikke (dette skapte stort opprør i fjor så derfor skal DERE få bestemme). Siden HUB'ene har lett for å knele ved mobiltelefoni er det da ikke så grådig stili å bruke mobiltelefonen inni vikingskipet...
: : Hvis man gjør dette vil sannsynligvis noe knele og da blir synderen straffet hardt, vi skal nemlig ta med en mobiltelefon peiler som finner mobiltelefoner enten de er skrudd på eller nettop brukt, det henger igjen en liten mengde høyfrekvente radiobølger i lufta rundt telefonen etter at det er blitt ført en samtale, det er altså dette vi finner deg på...!

: Anoa, Crusaders

:
: JAJA, Da har dere en bra jobb forran Dere...springe tulling rundt omkring i hallen etter mobiltelefoner?

: Bjarne

Her har man et stort problem. Jeg (og sikkert veldig mange andre) venter telefoner mens jeg er i Vikingskipet. Bl.a. angående utstyr og personer som skal ettersendes/hentes. Dersom dette punktet er så kritisk som man gir uttrykk for ser jeg for meg full krig mellom sec crew og brukere. Jeg tror ikke at jeg er den eneste på TG som er mer eller mindre avhengig av å være tilgjengelig på GSM.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]