arg!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by rUSTYBRAIn on March 27, 1997 at 18:05:26:

Jeg er en av dem som ikke hadde penger til å
bli med på TG, og lurte på hvordan det går/gikk med
Amigademocompoen... Hvor gode er produksjonene,
hvor mange er det av dem, og hvem vant?
Noen Amigademos i Wildcompoen?

Mye Amiga-folk på TG i forhold til i fjor, forresten?

-- rUSTYBRAIn --


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]