Re: LAN for ABSOLUTT alle, eller...?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by -- on March 28, 1997 at 06:47:51:

In Reply to: LAN for ABSOLUTT alle, eller...? posted by Curinír Sememmon on March 26, 1997 at 10:51:50:

: Får alle LAN, eller blir det som jeg hørte for
: noen dager siden at det blir de 25 første radene og
: de 7 siste...

På den raden jeg sitter (rad 18) er det omtrent 3 plasser pr. nettverkstilkobling.. Og når alle plassene er opptatt,
betyr det at det er en del som sitter uten internett/nettverk, bl.a meg... Det er ikke akseptabelt at noen
får nettverkstilkobling og noen ikke får det, uten at de er informert på forhånd... Det bør være en nettverkstilkobling
pr. plass... Og Tech Crew'en er så treg at det hadde gått fortere å formatere HD og legge inn alt på nytt, hvis man har noen problemer...
Og sist gang jeg var borte hos Tech Crew for å mase på en nettverkstilkobling som jeg aldri får, st det faktisk en der og knøt knuter på en nettverkskabel, bare på tull..
Og de sier at de ikke har noe kabel... Håpløst... Akkurat nå har jeg fått låne en nett-tilkobling av sidemannen.. Det er uakseptabelt å ha så dårlig organisert nettverks-opplegg.
Til neste år kan det jo gå an å selge billetter til forskjellige priser, en pris med nettverk og en uten.... For det er mange her i år som trenger nettverk, men som ikke får det,
og det er også mange som har tilkobling, men mangler nettverkskort, eller har ukurant maskinvare, så de ikke får brukt det...
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]