Re: Mobil-telefoni


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by SkurK on March 29, 1997 at 22:24:39:

In Reply to: Re: Mobil-telefoni posted by Jan Vilhelmsen on March 24, 1997 at 17:20:22:

: Mobiltelefoner vil ikke bli tillat innen en rekkevidde på 200m utenfor vikingskipet i og med at det forstyrrer HUB'ene og kan få hele nettverket samt strømnettet til å kolapse.

:
: Anoa, Crusaders

Dette er bare tull. Jeg jobber på Medisinsk-Teknisk avdeling på Regionsykehuset i Trondheim,
og sykehusområdet er en såkalt "mobilfri sone", av sikkerhetsmessige grunner. Måleenheten vi
benytter for sinuser fra mobiltelefonene, er voltmeter. Medisinsk-teknisk utstyr (infusjonsutstyr,
EKG-meter, defib'er osv), skal ha en såkallt "smerteterskel" på 2 v/m. Flynavigasjonsutstyr
har 7 v/m, mens militært navigasjonsutstyr har 20 v/m.

For å ha det nevnt, tåler datamaskinene 2,5 v/m, mens mobiltelefonen støter ut sinuser som
forstyrrer opp til 0,4 v/m.

Sjansene for at en mobiltelefon skal forstyrre datamaskinene er svært lav, men man kan oppleve
at skjermbildet på monitorer med spesielle frekvenser (husker ikke tallene nå), vil "dirre" litt når en kommer nær.

SkurK


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]