Tregt nett!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by Stig Aurstad on March 30, 1997 at 15:54:11:

Jeg var skuffet over Tg i år! Nettverket var nede ganske mye, og internett gikk fortere hjemme med 22.8 modem.
Jeg synes at det burde være rettet opp neste år. Ellers så tror jeg at tg kommer til å miste alle frikerne..Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]