Re: Få opp farten!!!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by Skydiver of GZ on March 31, 1997 at 23:22:29:

In Reply to: Få opp farten!!! posted by Stian Børresen on March 31, 1997 at 17:45:57:

: Hvor er resultatlistene og hvor er det mulig og downloade demo'er?? Foresten dette hvar en meget uoversiktlig web side!!!! Serping til neste år!!! Bra med litt feadebeack!!

Du kan laste ned fra compoene på: ftp://ftp.tg.sol.no den skal fortsatt være oppe.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]