Re: Documentar...


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by Christian Felde on April 01, 1997 at 18:42:34:

In Reply to: Re: Documentar... posted by Skydiver of GZ on March 31, 1997 at 23:23:55:

:: Det ble laget en dokumentar om TG97, og nå lurer jeg på hvor jeg kan bestille den????
: Dokumentaren regnes ferdig om et par uker, og den kan bestilles på VHS-tape, mer om dette blir lagt ut på denne webben meget snart.

Oki...


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]