Re: Få opp farten!!!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by T-Byte on April 03, 1997 at 10:57:11:

In Reply to: Re: Få opp farten!!! posted by Skydiver of GZ on March 31, 1997 at 23:22:29:

: : Hvor er resultatlistene og hvor er det mulig og downloade demo'er?? Foresten dette hvar en meget uoversiktlig web side!!!! Serping til neste år!!! Bra med litt feadebeack!!
: Du kan laste ned fra compoene på: ftp://ftp.tg.sol.no den skal fortsatt være oppe.
Den serveren ble utilgjengelig senest tirsdag.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]