Re: Download av compoer klart iløpet av 2.april


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by bradpitt88 on August 17, 1997 at 15:40:09:

In Reply to: Download av compoer klart iløpet av 2.april posted by Skydiver of GZ on April 02, 1997 at 11:23:32:

: Jeg skal gjøre mitt beste for å få alle, ihvertfall de fleste, compoene ut på nett iløpet av de nærmeste dagene.
: Regner med at de vil være ute før helgen i værste fall.

: Vennlig hilsen
: Skydiver - Web-update at www.gathering.org

Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]