Re: McDonalds ?????


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]

Posted by donater on September 11, 1997 at 02:19:09:

In Reply to: Re: McDonalds ????? posted by Morgan Lind alias Water of GravityZone on March 14, 1997 at 17:02:44:


: : Jeg lurer på om det kommer opp McDonalds til TG ?

: Etter det jeg vet så er det en lokal
: burger & pizza sjappe i nærheten.
: Dessuten så er det jo en cafeteria inne i hallen.
:
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Gatherin 97 ] [ FAQ ]