IRC#tg98#tg98 kommer til å bli selve livsnerven på The Gathering. Her regner vi med at de fleste av deltakerne vil oppholde seg, og chatte og diskutere. Vi forbereder oss på et ekstremt høyt antall brukere på denne kanalen, og for å håndtere det har det de siste månedene pågått et eget IRC-prosjekt for å utvikle et eget styringssystem for denne kanalen. Kanalen blir styrt på en noe annerledes måte enn andre IRC-kanaler:


-Kanalen vil være moderert. Det vil si at ingen kan snakke på kanalen uten først å ha fått tildelt voice (+v; pluss-tegn foran nicket).

-Bare registrerte brukere får voice. Alle som kommer inn på kanalen blir bedt om å registrere seg av en av bot'ene på kanalen. Først når registreringsprosessen er gjennomført (du vil bli guidet gjennom dette av bot'en), vil man få voice på kanalen. For å registrere seg trenger man den bruker-ID som er påført navnelappen man får når man registrerer seg på The Gathering (ved inngangen). I tillegg må man ha som passord de FIRE FØRSTE sifrene man har som passord under registreringsprosessen i Vikingskipet. Brukere som ønsker å registrere seg, men som ikke er deltakere på The Gathering, eller av en eller annen grunn ikke ønsker å bruke bruker-ID og passord de har fått utlevert i Vikingskipet, vil etter fullført registrering få en karantene på 6 timer før de får voice på kanalen (dette er for å hindre folk som bedriver ugang fra å bare registrere seg på nytt når de mister voice på kanalen).

-All registrering og voice'ing skjer automatisk. Unvoice'ing vil også skje automatisk dersom brukere bryter reglene på kanalen. Det vil også være operatører på kanalen som vil kunne gripe inn manuelt ovenfor brukere som bryter reglene. Mister man voice vil det ta noe tid før man igjen får tilbake voice (avhengig av regelbruddets alvorsgrad). OBS: Mister man voice får man ikke sagt noe på kanalen #tg98! Reaksjonen på de fleste regelbrudd vil være advarsel og unvoicing. Kicking og banning av brukere vil kun skje i unntakstilfeller. En sentral feature i dette systemet er at alle registrerte brukere får anledning til å legge inn informasjon om seg selv, samt bilde, som blir tilgjengelig for alle andre gjennom kanalens webside. Kun registrerte brukere vil få denne muligheten.English version

Tilbake til Index