schedule

07.04.04:
The Gathering 2004
The Gathering 2003
    menu
  News
Game
Demoscene
Press Info
Party Information
Contact Info
Entertainment
Competitions
TGT - Streaming TV
Party Rules
Articles
Logocompo
    sites
  Gathering.org
Zepo
Forums
The Gathering Television
    links
    sponsors
Apple

Sun

Powertech

Banetele

Scandic Hotels

Norman

Bawls

     Party Rules

Generelle regler:

 • Det er mange som har spurt oss om hvilke regler vi har i henhold til
  høyttalere. Kort fortalt kan dere ta med dere det dere får plass til på
  og under bordene, men KUN i den plassen som følger med billetten (altså
  80x60 cm). Hvis du tar med for store høyttalere og naboen din klager fordi
  du bruker av hans eller hennes plass må du fjerne dem. Hvis anlegget ditt
  trekker for mye strøm fra bordraden vil du bli bedt om å slutte å bruke
  det .

  Many of you have asked us what the guidelines for use of speakers are,
  and to put it plain and simple; you can bring what you can fit in your
  designated space (80x60 cm). If you bring too large speakers and your
  neighbour(s) complain that you take up some of their space, you will
  have to remove them. If your amplifier/speakers use too much power, you
  must turn it off for the entire length of the party.

 • Under konkurransene og når det skjer ting på scenen skal all lyd og
  lys (fra skjermer eller andre lyskilder) dempes! Dette er en strikt regel
  som vi forventer at dere følger. Ved gjentatte brudd på dette vil vi ta
  affære.

  During the competitions and when concerts or other events take place on
  stage, all audio and lights (from your computerscreen and other light-
  sources) must be killed! This is a strict rule that we expect you to
  follow. With repeated violations of this rule we will take immediate action.


 • Hvis dere spiller høyt og mottar et ønske om å skru ned fra de rundt
  deg er det på sin plass å rette seg etter dette. TG skal være et hyggelig
  sted for alle, og man skal oppføre seg skikkelig mot andre TG-deltagere
  slik man selv ønsker å bli behandlet. Den gyldne regel gjelder. :)


  If you play too loud and recieve a request from someone around you to keep
  it down, we expect you to comply. TG should be a enjoyable place for
  everyone,
  A nd you should act onto others as you wish to be acted on. The golden rule
  applies. :)


  Hvis dere ikke klarer å oppføre dere i henhold til disse reglene vil vi
  konfiskere anlegget ditt.

  If you don't manage to comply to these rules, we will confiscate your
  amplifier/speakers/lights and you will get it back after the party is over.


 • Mange har uttrykt ønske om å modifisere bordplassen sin. Dette er helt
  greit så lenge det ikke bryter med følgende rettningslinjer;

  Many of you have expressed a desire to modify your tablespace. This is quite
  alright, as long as you keep the following in mind;


  1) Du kan ikke bruke mer plass av avstanden mellom hver bordrad. Avstanden
  er satt av brannvesenet og er til for din og dine med-deltageres egen
  sikkerhet.

  You cannot use more of the space between the table-rows. The distance
  between each row is decided by the fire-department and is there for your and your
  fellow attendees own safety.


  2) Du kan ikke benytte skruer eller lignende for å feste ting til
  bordplaten. Vi bruker bordplatene hvert år og vandalisme på disse
  medfører ekstrakostnader for oss.

  You cannot use screws/nails or similar to attach things to the table.
  We use the same tables each year and vandalism to these bring on an extra
  cost for us.


  3) Bygg gjerne i høyden, men tenk på de rundt deg. Du må heller ikke
  konstruere noe som er ustabilt og lett kan falle.

  Feel free to build upwards but think about those around you. You are not
  allowed to construct something that is unstable and likely to fall.


  4) Bordplatene tåler bare en viss vekt. Bruk gjerne gulvet til maskin eller
  høyttalere, det er laget av betong og holder det meste. :)

  The tables can only endure a certain weight. Use the floor for you computer
  and speakers, it's made of concrete and can almost everything. :)The Gathering 2003, Rules and information from Security

 • Alkoholholdige drikkevarer er ikke tillatt medbragt i hallen eller i dens umiddelbare nærhet
  Beverages containing alcohol is not allowed inside the hall or anywhere near it
 • Berusede personer vil ikke bli gitt tilgang til hallen, gjentatte hendelser kan medføre utkastelse.
  Intoxicated persons will not be allowed into the hall, and repeat offenders might be banned
 • Agressiv eller voldelig oppførsel mot andre personer kan ikke aksepteres. TG er et trygt sted.
  Agressive behaviour against others will not be accepted. TG is a safe place for everyone
 • Urettmessig adgang til hallen kan bli politianmeldt
  Instances of unauthorised access to the hall may be reported to police
 • Skipet er TV-overvåket. Opptak lagres digitalt iht. datatilsynets regler
  The ship is covered by a digital CCTV system. We store pictures according to law
 • Salg av drikker som inneholder mer enn en viss mengde koffein er ikke tillatt iht norske lover.
  Sales of consumer products containing a defined amount of coffeine is not permitted in Norway
 • Kommersiellt salg av CDer, leskedrikker o.l. må være godkjent på forhånd av TG-arrangørene
  Commercial sale of CD's, sodapops and so on, must be approved in advance by the TG organizers
 • Salg, bruk eller oppbevaring av narkotiske stoffer er STRENGT FORBUDT
  Sale, use or stocking of narcotic drugs are STRICTLY PROHIBITED
 • Ingen soving utenfor påviste plasser, spesielt foran nødutgang eller i rømningsvei
  No sleeping outside designated areas, especially in front of emergency exits or escape routes
 • Det er ikke tillatt med vannkokere, kaffetraktere og andre strømkonsumerende eller brannfarlige apparater på bordradene. Det er tillatt å koble til disse til stikkontakter i ganger eller på anviste plasser.
  Waterboilers, coffee machines and other power consuming or fire hazardous appliances are not permitted on the table rows in the hall area. It is however allowed to use these in the hallways or at designated areas
 • Følg anvisningene fra TG-crew.
  Follow the instructions from the crewmembers
 • For adgang til handicaptoalett eller tilgang til handicapgarderobe, kontakt Infodesken.
  For handicap toilet or access to handicap wardrobe, contact the Infodesk
 • Ved behov for medisinsk hjelp, kontakt et crewmedlem eller gå til Medic i sørenden av hallen
  If you need medical attention, contact a crewmember or go to Medic in the south end.
 • Ved behov for assistanse fra vaktene, kontakt et crewmedlem eller gå til Infodesken eller til
  Securitys kontor i glassburet sørvest i hallen. (opp trappene) If you need security assistance, contact a crewmember or go to the Security office in the southwestern part of the hall. (up the stairs)

Electricity Rules

Electricgrid regulations:
Each seat has approx 1A in one socket. Bring a powerpad for more outlets. Any items found to exceed these limitations or found to be a risk for the powergrid by the techteam must be removed.
Multiple offences, sabotage mindsets or stupidity in interpreting these rules will result in confiscation of items in violation of these rules.


    basic info
  What: TG04
When: 7th of April - 11th of April 2004
Where: The Vikingship, Hamar, Norway
Tickets: 02.02.04
Ticketprice: 570 NOK + PTN fee
    search
    random sweets
If you have trouble finding something, try our searchengine. Or checkout our sitemap
thermo plastique
thermo plastique by inf

Party: TG 2002
Rank: 1st
Platform: Windows
size: 8,9 mb - download


live evil
liveevil by mandula

Party: Assembly 2000
Rank: 11th
Platform: Windows
size: 6.9 mb - download


Like what you see?
Want more?
Check out our
gallery