What? TG05
When?23.03.05 - 27.03.05
Where? The Vikingship, Hamar, Norway
Submenu
Generalforsamling (Norwegian only)
Generalforsamling (Norwegian only)
Ordinær generalforsamling i KANDU 11. september 2005

********************************************************************
INNMELDING AV KANDIDATUR TIL KANDUS STYRENDE ORGANER, FOR BEHANDLING PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. SEPTEMBER 2005
********************************************************************

Kjære KANDU-medlem.

KANDUs valgkomité har bl.a. som oppgave å vurdere kandidater til KANDUs organer for behandling på KANDUs ordinære generalforsamling 11. september 2005, og ønsker derfor å få en melding fra dem av KANDUs medlemmer som ønsker å stille til valg.

Den som er medlem i KANDU etter vedtektenes §2.1, hvilket vil si en som har innbetalt medlemskontigent til KANDU for 2005 og som bor i Norge, har anledning til å stille sitt kandidatur til valg i KANDUs organer. I tillegg er betalende deltakere og frivillig stab på The Gathering 2005 medlemmer for det inneværende kalenderåret (jfr punkt 8 i KANDUs langtidsprogram av 30. januar 2005) og kan således også stille til valg som fullverdige medlemmer.

Valgkomitéen vil på bakgrunn av tilgjengelige og innhentede kandidaturer gi generalforsamlingen en innstilling på årsmøtet 11. september 2005. Komitéen legger vekt på at KANDUs styrende organer skal gjenspeile organisasjonens særkulturelle og kompetansemessige mangfold, og vil følgelig henstille til at flest mulig medlemmer vurderer om de ønsker å stille til valg.

Komitéen ser ingen aktuelle begrensninger i vedtektene til at medlemmer som bor utenfor Østlandsområdet skal kunne stille til valg, og oppfordrer derfor medlemmer i hele Norge til å melde sitt kandidatur.

Det er kun et gitt antall verv som står på valg, så det å melde sitt kandidatur til valgkomitéen er ingen garanti for at komitéen vedtar å ta med kandidaturet i sin innstilling, eller at et kandidatur settes opp som vara, men det skal også nevnes at valgkomitéens innstilling hovedsaklig er til etterretning for generalforsamlingen - innstillingen kan endres eller forkastes på årsmøtet i tråd med vedtektene. Det er derfor hensiktsmessig at enhver som ønsker å fremme sin sak tar dette opp i generalforsamlingen, som er KANDUs øverste organ.

Fremgangsmåte
~~~~~~~~~~~~~
For å melde sitt kandidatur til KANDUs styre (vedtektenes §3) eller KANDUs kontrollkomité (vedtektenes §4) sender man en mail til valgkomite@kandu.no med navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, referanse til KANDU- medlemsskap (medlemsnummer, PTN-nummer, crew-ID e.l.) samt hvilke(t) styreverv og/eller hvilken komité man ønsker å stille sitt kandidatur til, i prioritert rekkefølge. Man bør også skrive litt om seg selv og hvordan man ser for seg KANDU i fremtiden, noe som kan gi valgkomitéen en pekepinn på engasjement og vilje til å være med på å dra KANDU opp til nye høyder.

Bakgrunnsinformasjon
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Valgkomitéen er opprettet av KANDUs generalforsamling i januar 2005, og har sitt mandat i vedtektenes §3.9. Komitéen består av Bernt Godiksen, Bosse Klykken og Balder Mørk, og nås på mailadressen valgkomite@kandu.no.

For KANDUs vedtekter, se http://www.kandu.no/KANDU.vedtekter.av.31.01.05.pdf For KANDUs langtidsprogram, se http://www.kandu.no/kandu-langtidsprogram.pdf

For mer informasjon om KANDU, se http://www.kandu.no eller kontakt styreleder Laila Skjefstad på laila@kandu.no. For mer informasjon om The Gathering, se https://archive.gathering.org eller kontakt pressekontakt Ingvild Myhre på presse@gathering.org

Godt valg!
Med vennlig hilsen
KANDUs valgkomité
valgkomite@kandu.no
Schedule
  See full schedule
Newsletter
Subscribe.
Unsubscribe.

tg05_sponsor_banetele

tg05_sponsor_sun

tg05_sponsor_spirit

tg05_sponsor_apple

tg05_sponsor_netshop

tg05_sponsor_zyxel"I do not fear computers. I fear the lack of them." - Isaac Asimov